Samospráva ÚMČ Praha 14

45

Číslo Jednání Soubor
539/RMČ/2016 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
540/RMČ/2016 k návrhu na jmenování člena komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
541/RMČ/2016 k účasti politika Zdravé MČ na obhajobě kategorie v MA 21 ve městě Chrudimi Otevřít dokument
542/RMČ/2016 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
543/RMČ/2016 k návrhu na zřízení nově vybudované mateřské školy v k. ú. Hostavice jako odloučeného pracoviště MŠ Štolmířská 602, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
544/RMČ/2016 k návrhu na udělení patronátu Sociální automobil Otevřít dokument
545/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úprava zahrady MŠ Paculova Otevřít dokument