Samospráva ÚMČ Praha 14

56

Číslo Jednání Soubor
12/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku Otevřít dokument
24/RMČ/2009 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
6/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice Otevřít dokument
21/RMČ/2009 k novému projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Otevřít dokument
18/RMČ/2009 k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever+jih Otevřít dokument
20/RMČ/2009 k návrhu na revokaci usnesení č. 556/RMČ/2008 ze dne 29. 10. 2008 v plném rozsahu Otevřít dokument
16/RMČ/2009 k návrhu na svěření části objektu č. p. 1140 v ulici Bří Venclíků do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., na ukončení správy objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská a na uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 7 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
7/RMČ/2009 k návrhu na schválení instrukce Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
23/RMČ/2009 k návrhu na obnovu pronájmu dvou lůžek v MŠ Paculova ul., čp. 1115 Otevřít dokument
13/RMČ/2009 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
5/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
14/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 3 + 1 v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
8/RMČ/2009 k návrhu na schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2. ledna 2008, čj. 3/08/KS Otevřít dokument
15/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 205,60 Kč/m2 na 102,80 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku Otevřít dokument
17/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na zpracování projektové dokumentace k využití objektu Sadská č. p. 530, Praha 9, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí Otevřít dokument
25/RMČ/2009 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
22/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke změně umístění stavby prodejna potravin Praha - Jahodnice Otevřít dokument
9/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1030, Vašátkova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14 Otevřít dokument
19/RMČ/2009 k zajištění autorského dozoru projektanta na akci stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
2/RMČ/2009 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
3/RMČ/2009 úprava schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
1/RMČ/2009 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
4/RMČ/2009 k projednání návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Otevřít dokument