Samospráva ÚMČ Praha 14

68

Číslo Jednání Soubor
367/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 2008/OSMI/0073 - Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
359/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2009 k návrhu na podání projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
360/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
358/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
362/RMČ/2009 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
366/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2009/OSMI/0029 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
368/RMČ/2009 k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav snižujících energetickou náročnost budov ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
372/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 0788 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
361/RMČ/2009 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 737 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
369/RMČ/2009 k návrhu odpovědi na petici proti kladnému stanovisku městské části Praha 14 k úpravě ÚPn při ul. Lednická Otevřít dokument
370/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke konceptu změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 Otevřít dokument
365/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na umístění sedmi charitativních kontejnerů POTEX na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
374/RMČ/2009 k informaci o zahájení provozu 2 tříd MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje od září 2009 Otevřít dokument
356/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna zastřešení atria MŠ Chvaletická č. p. 917, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
357/RMČ/2009 k návrhu na realizaci veřejné zakázky k vybavení přístavby MŠ Kostlivého nábytkem Otevřít dokument
371/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke stavbě Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany - 2. stavba Otevřít dokument
363/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.304 Kč vyčíslených ke dni uzavření dohody na splácení dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
364/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2009 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
354/RMČ/2009 k prohlášení o existenci závazku Otevřít dokument
373/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k záměru Soubor staveb Tesla, k. ú. Hloubětín, Praha 9 Otevřít dokument
375/RMČ/2009 k návrhu na schválení změny dispozičního řešení objektu A Broumarská č. p. 25, Praha 9 Otevřít dokument