Samospráva ÚMČ Praha 14

74

Číslo Jednání Soubor
36/RMČ/2006 k žádosti o pronájem části pozemků parc. č. 84/1, 1351/1, 2599/39 a 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění a provozování reklamních zařízení společnosti News Outdoor Czech Republic. s. r. o. Otevřít dokument
34/RMČ/2006 k návrhu na ukončení nájmu části objektu č. p. 14 v ulici Prelátská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
31/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu části pozemku parc. č. 79, v k. ú. Kyje o výměře 668 m2, svěřeného do správy nemovitostí městské části Praha 14, se společností Český Telecom, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 Otevřít dokument
30/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 117, v k. ú. Kyje Otevřít dokument
29/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1099 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
28/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 12/649, Praha 9 Otevřít dokument
27/RMČ/2006 k opravě formální chyby v usnesení č. 186/R/2002 ze dne 2. 4. 2002 Otevřít dokument
26/RMČ/2006 k návrhu na vydání nesouhlasu s podnájmem bytu v ul. Kardašovská 668, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
24/RMČ/2006 k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou Otevřít dokument
23/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
22/RMČ/2006 k návrhu na schválení rozšíření výpovědního důvodu na podání výpovědi z nájmu bytu o písm. d), odst. 1, § 711 o. z. - z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu Otevřít dokument
21/RMČ/2006 k návrhu na snížení roční sazby z 900 Kč/m2 na 550 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 748 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
20/RMČ/2006 k návrhu na vydání souhlasu s odpuštěním nájemného za období od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006 v bytech v ul. Morušova, č. p. 696, Praha 9 Otevřít dokument
17/RMČ/2006 k návrhu na podání projektu v programu JPD - Centrum vzdělávání a veřejného internetu Otevřít dokument
16/RMČ/2006 k návrhu na rozhodnutí o veřejné zakázce Kompletní výroba Listů Prahy 14 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
14/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dohody o partnerství při realizaci projektu Bezdrátový vysokorychlostní internet pro veřejnost Otevřít dokument
39/RMČ/2006 k návrhu na schválení Instrukce (QI 61-01-02) k poskytování odměn ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou část Praha 14 Otevřít dokument
38/RMČ/2006 k vydání souhlasu s využitím pozemku parc. č. 1332 v k. ú. Kyje pro akci Revitalizace Kyjského rybníka I. etapa - odbahnění Otevřít dokument
37/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy o partnerství na spolupráci při realizaci projektu Informační servis o životním prostředí na vybraných městských částech hl. m. Prahy - ENVIS 4 Otevřít dokument
35/RMČ/2006 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín o výměře 80 m2 panu Otto Chrástkovi, bytem Kukelská 751/11, Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2006 k návrhu na výměnu pronajatého pozemku - zahrádky Otevřít dokument
32/RMČ/2006 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na komunikaci Lucinková Otevřít dokument
19/RMČ/2006 k návrhu na doplnění Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
18/RMČ/2006 k návrhu na přerušení odepisování majetku pro rok 2005 u bytových a nebytových objektů svěřených hl. m. Prahou do správy nemovitostí městské části Praha 14 od 1. 7. 2004 a budov Generála Janouška č. p. 902 a Doležalova č. p. 1060 Otevřít dokument
15/RMČ/2006 na uzavření smluv o partnerství při realizaci projektů InterSpis a Sdílený web Otevřít dokument
13/RMČ/2006 k dokumentu Cíle jakosti 2006 - 2010 Otevřít dokument
12/RMČ/2006 k návrhu platů vedoucích odborů s účinností od 1. 1. 2006 Otevřít dokument
11/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument