Samospráva ÚMČ Praha 14

78

Číslo Jednání Soubor
629/RMČ/2009 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
640/RMČ/2009 ke změně ve složení dopravní komise Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
635/RMČ/2009 k nabytí pozemků v k. ú. Kyje z vlastnictví ZKL-VRL Praha a. s. do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
630/RMČ/2009 k hodnocení Programu rozvoje (prosinec 2009) Otevřít dokument
638/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy čj. 738/09 na pronájem prostor v ZŠ Chvaletická 918 - Lehovec Otevřít dokument
632/RMČ/2009 k návrhu na zřízení komise Projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 (PZM - MA 21) a plánu zlepšování PZM - MA 21 Otevřít dokument
625/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
631/RMČ/2009 ke zprávě o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2009 Otevřít dokument
636/RMČ/2009 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 78/2 a části parc. č. 78/1, k. ú. Hloubětín z majetku hl. m. Prahy Otevřít dokument
634/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou GAPP System, s. r. o. Otevřít dokument
637/RMČ/2009 k odstranění kontejnerů POTEX umístěných na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
628/RMČ/2009 k návrhu na svěření objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská, Praha 9 do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., a na uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 9 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
633/RMČ/2009 k žádosti o zapojení do projektu na podporu Fondu ohrožených dětí Otevřít dokument
627/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č. NAN/58/01/003333/2003 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
639/RMČ/2009 k návrhu dodatku zřizovacích listin základních, mateřských škol a KVIZ Praha 14 - příspěvkových organizací městské části Praha 14 Otevřít dokument
626/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument