Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Přednáška hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad provozovatelů holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a činností při níž je porušována integrita kůže na bezplatnou odbornou přednášku, jejíž tématem jsou

Hygienické požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných

Obsah přednášky:

Vymezení základních pojmů: co zahrnujeme pod pojem „činnosti epidemiologicky závažné;

Vlastnosti a funkce lidské kůže: při kterých činnostech může dojít k porušení integrity kůže;

Povinnosti fyzické osoby a podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcími právními předpisy.

Přednáška se bude konat v pondělí 18. června 2018 od 13.00 hodin, ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit s dotazem na Irenu Macozskovou, telefon 296 336 753 nebo e-mailová adresa: irena.macozskova@hygpraha.cz.

Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Přihlašujte se, prosím, pomocí online přihlášky, a to nejpozději do 15. 6. 2018 .

Odkaz pro přihlášení:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8F9A_sd_3zeTEwmE7gEc47Kt-5AA207Ks2PP8IJe-cTePHw/viewform

Účast na přednášce je zdarma. Těšíme se na Vaší účast.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...