Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Nové cesty v parku

Magistrát hl. m. Prahy začíná s dlouho slibovanými pracemi na doplnění hřišť, cestní sítě a osvětlení v severní části parku U Čeňku. S budováním dalších cest město začalo minulý týden. „Cílem je rozšířit cestní síť tak, aby bylo v parku dostatek prostoru vyhrazeného jak pro in-line bruslaře, tak zvlášť pro pěší,“ řekla radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková. S pracemi na dvou hřištích – jednom pro děti, druhém pro dospělé v podobě venkovní posilovny – má Praha začít v lednu. Vybuduje je společnost Lesy hl. m. Prahy, která v parku v posledních dvou letech zasadila bezmála 400 nových alejových stromů a asi sedm tisíc lesních sazenic, které jsou v oplocenkách.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...