Úřad městské části Praha 14

Doklady/Pasy/Průkazy

Občanský průkaz i cestovní pas vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou pak všechny úřady městské části Prahy 1 až 22. Od roku 2016 už neplatí místní příslušnost daného úřadu, o nové osobní doklady tedy můžete zažádat nejen v místě svého trvalého bydliště, ale můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na Úřadě městské části Praha 14 lze zažádat o OP přímo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (Bratří Venclíků 1072, pracoviště občanských průkazů, přízemí). Z důvodu vytížení těchto agend doporučujeme využít online rezervaci úředních hodin.
Informace o hotovém dokladu pak můžete sledovat na našem webu na stránce Hotové doklady.

Vystavení nebo výměnu řidičského průkazu zajišťuje Magistrát hlavního města Praha. Podrobnosti naleznete na webu Praha.eu.