Čtrnáctka podle vás

Co je již hotovo

Dotazníkové šetření Lehovec

  • Na přelomu měsíce února a března proběhlo dotazníkové šetření na sídlišti Lehovec, které mělo za cíl zmapovat aktuální potřeby obyvatel Lehovce.
  • V rámci sběru se sešlo více jak 500 dotazníků, které nám pomohou s přípravou koncepční studie. Dalším důležitým podkladem budou získané připomínky a podněty od občanů.
  • Nyní se podklady zpracovávají a využijí se při jednání o změnách lokality s vedením města.