Čtrnáctka podle vás

Harmonogram

Přípravná fáze

ZÁŘÍ – PROSINEC 2020
Získávání vstupních požadavků pro zpracování návrhu.

Analytická fáze

LEDEN – ČERVEN 2021
Vstupní analýzy, kulaté stoly, zapojení veřejnosti, zadání na zpracovatele koncepce.

Návrhová fáze

ČERVENEC – ŘÍJEN 2021
Koncept řešení, konzultace a projednání návrhové části s veřejností, zapracování připomínek a podnětů.

Realizační fáze

LISTOPAD 2021 – ČERVEN 2022
Realizace akční fáze a dílčích úprav v území.