Čtrnáctka podle vás

Na čem právě pracujeme

  • Zpracování dotazníkového šetření – využití získaných podnětů pro zpracování koncepce.
  • Výběr zhotovitele Koncepční studie území
  • Uzavření projektové přípravy