Čtrnáctka podle vás

Na čem právě pracujeme

Přibyly nové stojany na kola a lavičky. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Probíhají terénní úpravy trávníků a výsadba vzrostlé zeleně. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Nový chodník podél domu v ulici Kpt. Stránského. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Budují se základy pavilonu – jednopodlažní drobné stavby sloužící k obsluze dětského hřiště, a to včetně jeho napojení na inženýrské sítě. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25

 


 

Průleh s rýhou, akumulující vodu, podél chodníku u domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 a cesty. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25

 

 


 

Do konce března budou dokončeny retenční nádrže a plochy v předprostorech a v atriu ZŠ Vybíralova.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Stávající pobytové betonové schody budou doplněny novými schody zhotovenými v obdobném materiálovém provedení.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

U školy se staví nový plot s gabionovou podezdívkou částečně osazen břečťanem obecným a břečťanem kavkazkým (1:1). Okolo školky nad touto podezdívkou budou ocelové, zinkované pole. / realizátorem je MČ Praha 14

Plot MŠ Plot MŠ Plot MŠ
Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Revitalizace zpevněných ploch spočívá ve vybourání stávajících zpevněných ploch a jejich nahrazením novými asfaltovými povrchy, pochozí dlažbou a dlažbou umožňující zasakování dešťové vody a ve vybudování nových mlatových chodníků.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

Zveřejněno: 29. března 2021