Čtrnáctka podle vás

Zapojené subjekty a jejich cíle

Do realizace projektu jsou zapojeny následující subjekty:

  • Městská část Praha 14 a její dotčené odbory.
  • Správa majetku Praha 14 a.s. (Spravuje majetek městské části Praha 14 za účelem správy jejího bytového i nebytového fondu. V současné době zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytů, ekonomické služby a právní služby.)
  • IPR Praha – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.)
  • TSK – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Spravuje, udržuje, opravuje a dále rozvíjí majetek města – silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města.)