Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty přidělené městskou částí Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008

Usnesení Zastupitelstva č. 25/ZMČ/2008 z 24.06.2008 k přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008

 

Přidělené granty ve výši do 50 000,- Kč
Název žadatele podporovaný typ služby požadovaná výše přiznaná výše grantu přiznáno žadateli celkem*
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden) 25.000,- Kč 23.000,- Kč 33.000,- Kč

*vč. přidělených prostředků z grantového řízení m. č. Praha 14 dle usnesení Rady č. 109/RMČ/2008 ze dne 17.03.2008 nebo usnesení Zastupitelstva č. 6/ZMČ/2008 ze dne 25.03.2008.

 

Přidělené granty ve výši nad 50 000,- Kč
Název žadatele podporovaný typ služby požadovaná výše přiznaná výše grantu přiznáno žadateli celkem*
Sdružení pro pomoc dětem s handicapy nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 380.000,- Kč 375.000,- Kč 687.000,- Kč
Jahoda občanské sdružení nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 378.700,- Kč 365.000,- Kč 605.000,- Kč

*vč. přidělených prostředků z grantového řízení m. č. Praha 14 dle usnesení Rady č. 109/RMČ/2008 ze dne 17.03.2008 nebo usnesení Zastupitelstva č. 6/ZMČ/2008 ze dne 25.03.2008.