Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2004

Žadatele o částky přesahující v součtu 50 000,- Kč posuzovalo Zastupitelstvo – usnesení č. 13/ZMČ/2004

Oblast sociální péče
Žadatel projekt schváleno Radou
OS Pražské organizace vozíčkářů Osobní asistence 30.000,- Kč
OS Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR Zdravotně rehabilitační pobyt s výukou 45.000,- Kč
OS Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi 40.000,- Kč
OS Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha, Centrum pro zdravotně postižené občany MČ Praha 14 15.000,- Kč
OS Pevnost – České centrum znakového jazyka Květinový ples Neslyšících aneb „Bavíme se s jarem“ 15.000,- Kč
OS Česká komora tlumičníků znakového jazyka „V melounovém cukru“ – divadelní představení 5.000,- Kč

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 144/RMČ/2004.

 

Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality
Žadatel projekt schváleno Radou
Klubu orientačního běhu Tretra Praha „Orienteering a way of living“ 12.000,- Kč

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 142/RMČ/2004.

 

Oblast kultury a využití volného času dětí a mládeže
Žadatel Název projektu Požadovaná
částka Kč
schváleno Radou
Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová Zakoupení výtvarných potřeb a hrnčířského kruhu 20 000,- 10 000,-
Folklórní soubor Šarvanci Pronájem prostor pro uskladnění krojů, zabezpečení a vybavení 10 000,- 10 000,-
Divadlo Kámen, o. s. Celoroční činnost v r. 2004 7 000,- 7 000,-
Humanitární sdružení PROTEBE Integrované aktivity dětí a mládeže 50 000,- 15 000,-
Občanská inspirace Vybudování informačního zázemí pro studenty – lektory pracující s dětmi „Studio Inspirace“ 48 000,- 20 000,-
Klub orientačního běhu Tretra Praha Velikonoční putování Českým Švýcarskem; letní prázdninový kemp ve Zlatých Horách 9 000,- 9 000,-
93. skupina Pionýr, Praha 14 – Kyje Akce pro děti (i neorganizované) ve volném čase v roce 2004 40 000,- 20 000,-
93. skupina Pionýr, Praha 14 – Kyje Prostory pro činnost, vybavení pro činnost 20 000,- 15 000,-
Sdružení rodičů při MŠ Korálek Hrajeme si spolu 15 000,- 7 000,-
Občanské sdružení
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek
Pěvecký a taneční kroužek v r. 2004 41 255,- 10 000,-

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 165/RMČ/2004.

 

Oblast sportu a tělovýchovy
Žadatel Název projektu Náklady
celkem Kč
Požadovaná
částka Kč
Návrh
komise Kč
schváleno Radou
FC King – fotbalový klub Pronájmy tělocvičen a hřiště 271 650,- 19 015,- 19 015,- 19 015,-
FC King – fotbalový klub IV. ročník zimní venkovní ligy 81 407,- 12 211,- 0,- 0,-
FC King – fotbalový klub V. ročník halové ligy 54 005,- 10 801,- 10 801,- 10 801,-
FC King – fotbalový klub Letní sportovní kemp 212 449,- 25 494,- 0,- 0,-
FC King – fotbalový klub Zimní sportovní kemp 95 020,- 14 253,- 0,- 0,-
H.S. PROTEBE PROTEBE šach 140 400,- 25 000,- 25 000,- 25 000,-
Motýlek Sportovní hry pro děti 11 600,- 9 100,- 0,- 0,-
Tenisová škola – Pivonka Tenisem pro zdraví 26 000,- 10 000,- 0,- 0,-
TJ Sokol Hloubětín Nájemné tělocvičny 40 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,-
TJ Kyje Dovybavení tělocvičen 14 000,- 9 000,- 9 000,- 9 000,-
TJ Kyje Sportovní den dětí 26 000,- 20 000,- 0,- 0,-
TJ Kyje Pronájem tělocvičny 18 000,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-
TJ Kyje Povrchy kurtů – šuplík 36 500,- 26 500,- 21 500,- 21 500,-
Basket Slovanka Pronájmy tělocvičen 1 214 580,- 250 000,- 0,- 0,-
SK Karate Shotokan Karate 248 800,- 50 000,- 0,- 0,-
TJ Sokol Jahodnice Provoz tělocvičny 196 100,- 44 400,- 35 000,- 35 000,-
O.S. Lodička Hloubětínská liga 11 220,- 11 220,- 11 220,- 11 220,-
O.S. Lodička Turnaj žáků – šachy 7 700,- 7 000,- 7 000,- 7 000,-
Spectrum Praha Softballové turnaje 27 100,- 18 970,- 18 000,- 18 000,-
Spectrum Praha T-ball do škol 55 000,- 38 500,- 31 000,- 31 000,-
3 795 131,- 813 744,- 299 816,- 299 816,-

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 143/RMČ/2004.