Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2006

Usnesení Rady č. 129/RMČ/2006 ze 14.03.2006 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2006

Jméno účel požadavek schváleno
Divadlo Kámen, o. s. celoroční činnost v r. 2006 7.000,- Kč 7.000,- Kč
Divadlo Kámen, o. s. benefiční představení pro Komunitní centrum Motýlek 8.000,- Kč 8.000,- Kč
Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová zakoupení výtvarných potřeb a výtvarných materiálů 20.000,- Kč 15.000,- Kč
Humanitární sdružení PROTEBE integrované aktivity dětí a mládeže 30.000,- Kč 25.000,- Kč
Humanitární sdružení PROTEBE šach pro každého 25.000,- Kč 10.000,- Kč
Občanská inspirace ekovýchovné programy pro sídlištní děti na Černém Mostě 56.500,- Kč 35.000,- Kč
93. pionýrská skupina akce ve volném čase pro děti a mládež 30.000,- Kč 10.000,- Kč
93. pionýrská skupina provoz a vybavení prostor pro činnost 7.000,- Kč 7.000,- Kč
93. pionýrská skupina akce pro neorganizované děti a mládež 7.800,- Kč 7.800,- Kč
DDM Praha 9 divadelní zahrada pro děti a Cesty za poznáním aneb nikdy není pozdě 42.400,- Kč 14.500,- Kč
DDM Praha 9 sportovní akce pro děti a mládež 24.600,-Kč 10.000,- Kč
UNIE RODIČŮ ČR – sdružení při ZŠ Praha 9 – Hloubětín kulturní kontakt s Evropou 17.000,- Kč 15.000,- Kč
UNIE RODIČŮ ČR – sdružení při ZŠ Praha 9 – Hloubětín vybavení šachového kroužku 7.400,- Kč 6.400,- Kč
UNIE RODIČŮ ČR – sdružení při ZŠ Praha 9 – Hloubětín společná aktivita žáků, rodičů a učitelů – časopis KACHLÍKÁRNA 2006 15.000,- Kč 15.000,- Kč
UNIE RODIČŮ ČR – sdružení při ZŠ Praha 9 – Hloubětín hloubětínská liga 20.000,- Kč 5.000,- Kč
Klub orientačního běhu Tretra Praha velikonoční a letní sportovní pobyt v přírodě spojený s tréninkem orientačního běhu 14.000,- Kč 14.000,- Kč
Klub orientačního běhu Tretra Praha pronájem tělocvičny, doprava na závody 18.000,- Kč 10.000,- Kč
Klub orientačního běhu Tretra Praha a way of living 14.000,- Kč 5.000,- Kč
Občanské sdružení POČIN projekt „Já mám koně, vraný koně“ 29.000,- Kč 9.000,- Kč
Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek pěvecký a taneční kroužek Černý Most 45.000,- Kč 20.000,- Kč
Cikne čhave fotbalem proti drogám 47.600,- Kč 47.600,- Kč
Církev bratrská B-B kluby (nízkoprahové) 40.000,- Kč 35.000,- Kč
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 komplexní péče pro handicapované občany Prahy 14 – klienty Integračního centra 42.570,- Kč 42.570,- Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) zdravotně rehabilitační pobyt s výukou 28.000,- Kč 28.000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha – detašované pracoviště v Praze 9 Centrum pro zdravotně postižené občany MČ Praha 14 25.471,- Kč 15.000,- Kč
TJ Sokol Hloubětín nájemé tělocvičen a příprava sletu 30.000,- Kč 20.000,- Kč
TJ Slavoj Tesla Hloubětín rekonstrukce vodovodní přípojky 80.030,- Kč 50.000,- Kč
TJ Kyje rekonstrukce kotelny 93.000,- Kč 30.000,- Kč
TJ Kyje sportovní akce a soustředění pro mládež 40.000,- Kč 10.000,- Kč
Florbalový klub ZŠ Vybíralova jarní soustředění s turnajem 62.000,- Kč 15.000,- Kč
Fit studio D aerobic team show open cup (děti a mládež) 11.000,- Kč 10.000,- Kč
Fit studio D juniorský aerobic master class 11. ročník 14.625,- Kč 10.000,- Kč
Fit studio D pronájem tělocvičny 28.250,- Kč 20.000,- Kč
SK Prosek Praha basketbal – dívky 40.000,- Kč 30.000,- Kč
Hana Hanušová 4. stepařská přehlídka 45.000,- Kč 30.000,- Kč
SK Neptun Praha synchronizované plavání – 25. ročník závodů 30.000,- Kč 10.000,- Kč
SK Neptun Praha pronájem bazénu a tělocvičny 200.000,- Kč 20.000,- Kč
Škola Taekwon-do Dan-Gun vybavení dětí a juniorů ochrannými pomůckami 35.000,- Kč 15.000,- Kč
Škola Taekwon-do Dan-Gun pronájmy tělovýchovných zařízení a sportovišť 35.000,- Kč 15.000,- Kč
Stanislav Vyoral – Česká tenisová škola nákup nahrávacího tenisového stroje 62.880,- Kč 40.000,- Kč
Spectrum Praha softballové turnaje 52.450,- Kč 20.000,- Kč
Spectrum Praha zimní a letní soustředění 26.250,- Kč 10.000,- Kč
FC. King pronájmy hřišť, tělocvičen + vybavení 49.280,- Kč 10.000,- Kč
Marie Mádlová osobní asistence 80.000,- Kč 40.000,- Kč
Pražská organizace vozíčkářů osobní asistence 94.953,60 Kč 40.000,- Kč
Celkem Granty Rady: 861.870,- Kč