Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2008

Usnesení Rady č. 109/RMČ/2008 ze 17.03.2008 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2008

celkem Granty R: 2200000,- Kč

Oblasti:
KVČ – Kultura a využití volného času dětí a mládeže
PPK – Protidrogová prevence a prevence kriminality
SVZ – Sociální věcí a zdravotnictví
STV – Sport a tělovýchova

Granty schválené Radou MČ Praha 14 v roce 2008
Oblast Žadatel Název projektu požadov.
účast
MČ v Kč
přiznaná
výše
grantu
celková
výše pro
žadatele
STV SK Prosek Praha Pronájmy TV zařízení na P14 – dívčí sport. akt. na Lehovci a spádovém úz. 40000 30000 30000
STV Kamila Šebíková Pořízení klubových souprav 15000 10000 10000
STV RC Tatra Smíchov Sport bez předsudků 2008 40000 20000 20000
STV R Team Plavecko běžecký pohár 50000 20000 20000
STV TJ Sokol Hloubětín Nájemné za používání TV, ostatní akce oddílů sokolské všestrannosti 30000 30000 30000
STV TJ Kyje Soustředění starších žáků oddílů kopané – příprava na mistrovské zápasy 42000 30000
KVČ TJ Kyje Seniorská Kalokaghatia – kult., spol., pohyb.vyžití a oživení soc.kontaktů 9225 9225
KVČ TJ Kyje Senioři v pohybu – sportovní a zábavné soutěže pro dříve narozené 4000 4000 43225
STV SK Spectrum Praha Pronájem hřiště 45000 30000 30000
STV FC KING fotbalový oddíl Výdaje spojené s organizací a pořádáním zimních turnajů. 37409 30000 30000
STV EWSC LITA SPORT Praha Účast handicapovaných občanů Prahy 14 na ME Electric Wheelchair Hockey 2008 v Belgii 38500 30000 30000
STV SK Neptun Praha Pronájem bazénu a tělocvičny 300000 30000 30000
STV Škola Taekwon-do Dan-Gun Pronájem TV zařízení a sportovišť – pronájem tělocvičen 38000 10000
KVČ Škola Taekwon-do Dan-Gun Příměstské tábory – letní soustředění 56500 18775 28775
STV FbC ZŠ Vybíralova Flobralový turnaj žáků 17000 10000 10000
STV SK Shotokan Neratovice Karate pro všechny 80000 20000 20000
STV Squashový klub PRO – 6 Den otevřených dveří – nábor mladých hráčů squashe a ricochetu 13000 10000 10000
STV Oddíl triatlonu TRI SKI H. Počernice Pražské triatlonové centrum pro mládež 160000 30000 30000
STV TJ Tesla Slavoj Hloubětí Společné náklady pro jedn. sport. oddíly sdružené v TJ Tesla Slavoj 63320 30000 30000
STV Hanny Dance 6. stepařská přehlídka a exhibice mod. tance a gymn. o pohár „Pražské 14“ 55000 20000 20000
STV ZKO 390 Starý Hloubětín Otevřený závod Hloubětínský talíř 2008 20000 10000 10000
SVZ Marie Mádlová – fyz.osoba Osobní asistence vozíčkáře 60000 30000 30000
SVZ Centrum pro zdrav. postižené Pha Centrum pro postižené občany 33000 10000 10000
SVZ Acorus, občanské sdružení Psychosoc.centrum Acorus – pomoc obětem domácího násilí 25000 10000 10000
SVZ Integrační centrum, o.s. Integrace handicapovaných osob MČ Praha 14 65000 20000 20000
SVZ Sons, občanské sdružení Rehabilitační pobyt s výukou 40320 20000 20000
SVZ Speciální domov SPMP-Chotěšice Příprava mentálně postižené mládeže pro uplatnění na trhu práce 10000 5000 5000
SVZ Hellpes, centrum výcviku psů Následná péče o osoby se zdravotním postižením – majitele asist.psů 24000 13000 13000
SVZ NADACE BONA Psychosociální síť – podpora samost.bydlení, chr.bydlení, chr.dílny 100000 20000 20000
SVZ Organizace pro pomoc uprchlíkům Podporované bydlení pro mladé uprchlíky 149500 50000 50000
SVZ Asistence o.s. Služby asistence občanům Prahy 14 113060 50000 50000
SVZ Základní škola, Chvaletická 918 Osobní asistence u ZP žáka 42500 40000 40000
SVZ Prosaz, o.s. Doma je doma 50000 30000 30000
SVZ FORMIKA, o.s. Podporované zaměstnávání v regionech HMP a StČ kraj 40000 20000 20000
SVZ Fokus Praha, o.s. Dům na půli cesty v systému kom.služeb pro lidi s dušev.onemocněním 100860 40000 40000
KVČ J. Břicháčková – Olivová Zakoupení výtv.potřeb a pomůcek pro provoz ateliéru VV pro děti 20000 10000 10000
KVČ Junák, svz skautů a skautek ČR Kultura a využití volného času dětí a mládeže 30000 20000 20000
KVČ o. s. PROTEBE Integrované aktivity dětí a mládeže 30000 15000
KVČ o. s. PROTEBE Šach PROTEBE 25000 12000 27000
KVČ Občanská inspirace Ekovýchovný program Černý Most 67400 18000 18000
KVČ Divadlo Kámen Celoroční činnost 2008 10000 5000 5000
KVČ o. s. Počin Koně pro každého 25356 13000 13000
PPK Církev bratrská Provoz BB klubu – klubová činnost CB 40000 40000 40000
C E L K E M celkem *5052888 2200000 2200000