Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2004

Zastupitelstvo posuzovalo žadatele o částky přesahující v součtu 50 000,- Kč- usnesení č. 13/ZMČ/2004

Název žadatele Název projektu Požadovaná
částka Kč
Schváleno
radou Kč
YMCA Praha Dny tvořivosti ( výtvarné potřeby, hrnčířská hlína, ostatní  materiály,… ) 40 000,- 20 000,-
YMCA Praha Děti dětem 57 000,- 15 000,-
YMCA Praha Klub maminek Klubíčko ( koberec, linoleum,vybavení, odměny,… ) 107 000,- 15 000,-
YMCA Praha činnost školičky Beránek 18 000,- 10 000,-
JAHODA otevřený klub Jahoda 371 000,- 45 000,-
JAHODA Jahodový týden 5 000,- 5 000,-
JAHODA klub pro maminky s dětmi Jahůdka 40 000,- 35 000,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek dětem – kulturní akce 40 000,- 25 000,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Prázdninový příměstský tábor 80 500,- 80 500,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora sociálně handicapovaných dětí ze sídliště Černý Most 80 000,- 80 000,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi 80 000,- 40 000,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička Historie České republiky – čs. opevnění z let 1935 – 1938 12 000,- 12 000,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička společná aktivita žáků, rodičů a učitelů – časopis KACHLÍKÁRNA 30 150,- 15 000,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička klub otevřených dveří pro neorganizovanou mládež – Chapadlo 37 900,- 25 000,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička Kulturní kontakt s Evropou – obrazárna ZWINGER/Drážďany 7 000,- 5 000,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička Hloubětínská liga: 11 220,- 11 220,-
UNIE RODIČŮ ČR – občanské sdružení Lodička Turnaj žáků – šachy 7 000,- 7 000,-
OS Český červený kříž Zajištění domácí ošetřovatelské péče 20 000,- 20 000,-
OS Český červený kříž Sociální péče 50 000,- 50 000,-
Dům tělesně postižených Praha 14 Civilní pečovatelská služba 70 000,- 70 000,-
Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Dům na půli cesty 60 000,- 60 000,-

 

Na 10. zasedání konaném dne 29. 6. 2004 schválilo Zastupitelstva městské části Praha 14 usnesením 32/ZMČ/2004 tyto granty:

Název žadatele Název projektu Schváleno
radou Kč
Sportovní klub Neptun Synchronizované plavání 29 280,-
Sportovní klub Neptun Pronájmy tělocvičen 50 000,-
Občanské sdružení Jahoda Nízkoprahový klub Čerňák 50 000,-