Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2005

Usnesení č. 8/ZMČ/2005 ze 17.03.2005 k návrhu na přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005

Jméno účel celkové náklady požadavek schváleno
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Nízkoprahový klub 1.878.415,- 120.000,- 85.200,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Prázdninový příměstský tábor 79.250,- 79.250,- 60.250,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek dětem – kulturní akce 80.500,- 30.000,- 10.000,-
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi 1.686.636,- 120.000,- 70.000,-
celkem: 225.450,-
Jahoda Klub Džagoda pro děti a mládež (12-18) 457.000,- 200.000,- 84.500,-
Jahoda Klub Jahoda pro děti 310.000,- 80.000,- 25.000,-
Jahoda Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi 156.000,- 50.000,- 25.000,-
celkem: 134.500,-
YMCA Praha Mateřské centrum Klubíčko 312.000,- 76.000,- 15.000,-
YMCA Praha Herny – Klubíčko 88.500,- 58.500,- 10.000,-
YMCA Praha Školička Beránek 31.500,- 17.500,- 5.000,-
YMCA Praha Dny tvořivosti 70.000,- 30.000,- 30.000,-
celkem: 60.000,-
Oblastní spolek Český červený kříž Služby domácí péče pro seniory a zdravotně postižené 970.000,- 30.000,- 30.000,-
Oblastní spolek Český červený kříž Sociální péče – provoz ubytovacích zařízení pro občany se zdravotním postižením 7.350.000,- 150.000,- 70.000,-
celkem: 100.000,-
Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Hloubětínská Vybavení klubu Chapadlo PC+IT 32.500,- 32.500,- 10.000,-
Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Hloubětínská Časopis Kachlíkárna 36.000,- 18.000,- 15.000,-
Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Hloubětínská Kulturní kontakt s Evropou – vyhlazovací tábor Oswietim – Krakow – paměť Evropana 23.500,- 16.450,- 15.000,-
Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Hloubětínská Doprovodní asistenti péče o děti s postižením 10.600,- 10.600,- 10.600,-
celkem: 50.600,-
Asistence, občanské sdružení Středisko asistence – služby osobní asistence občanům MČ Praha 14 139.000,- 74.600,- 74.000,-
Andrea Matoušová Osobní asistence 81.000,- 81.000,- 81.000,-
MUDr. Kateřina Boudová Osobní asistence 81.000,- 81.000,- 81.000,-
celkem Granty Zastupitelstva: 806.550,-