Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2006

Usnesení Zastupitelstva č. 7/ZMČ/2006 z 23.03.2006 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2006

Jméno účel požadováno schváleno
Zajíček na koni, o. s. jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy 64.600,- Kč 24.000,- Kč
Zajíček na koni, o. s. zimní tábor pro děti s handicapy a jejich rodiny 14.000,- Kč 10.000,- Kč
Zajíček na koni, o. s. letní tábor pro děti s handicapy a jejich rodiny 40.000,- Kč 20.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek dětem – kulturní akce 25.000,- Kč 25.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy podpora sociálně znevýhodněných dětí 85.000,- Kč 85.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy dětský příměstský tábor 70.000,- Kč 70.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi 80.000,- Kč 60.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy osobní asistence I 81.000,- Kč 40.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy osobní asistence II 56.600,- Kč 40.000,- Kč
ZŠ Generála Janouška adaptační kurz 100.000,- Kč 70.000,- Kč 
YMCA Praha mateřské centrum Klubíčko 82. 800,- Kč 50 000,- Kč
YMCA Praha herny mateřského centra Klubíčko 39.500,- Kč 20.000,- Kč
YMCA Praha mateřská školička Beránek 15.600,- Kč 10.000,- Kč
YMCA Praha pohybová výchova předškolních dětí 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Jahoda klub Jahoda v roce 2006 50.000,- Kč 37.300,- Kč
Jahoda nízkoprahový klub Džagoda 100.000,- Kč 87.400,- Kč
Jahoda klub Jahůdka 30.000,- Kč 30.000,- Kč
Český červený kříž sociální péče-služby domácí péče o seniory a zdravotně postižené 30.000,- Kč 30.000,-Kč
Český červený kříž provoz a vybavení ubytovacích zařízení pro seniory 150.000,- Kč 100.000,- Kč
celkem Granty Zastupitelstva: 793.700,- Kč