Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2007

Usnesení Zastupitelstva č. 8/ZMČ/2007 z 29.03.2007 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2007
KVČ – Kultura a využití volného času dětí a mládeže
PPK – Protidrogová prevence a prevence kriminality
SVZ – Sociální věcí a zdravotnictví
STV – Sport a tělovýchova

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2007
Oblast Žadatel Název projektu požadov. účast MČ v Kč přiznaná výše grantu výše grantů pro žadatele
KVČ Zajíček na koni Jízda na koních zdarma pro děti s handicapy a integrační výlety pro děti 120000 40000
KVČ Zajíček na koni Letní integrační tábory s koňmi pro děti s handicapy a jejich rodiny 214043 47350
SVZ Zajíček na koni Projekt osobní asistence, výpomoc v doučování pro Marii Náměstkovou 33718 15000 102350
KVČ YMCA Praha Mateřské centrum Klubíčko 82010 20000
KVČ YMCA Praha Herny mateřského centra Klubíčko 53800 20000
KVČ YMCA Praha Školička Beránek 20400 10000
KVČ YMCA Praha Pohybová výchona předškolních dětí 5500 5500 55500
KVČ Sdružení na pomoc dětem s han. Kulturní akce Motýlek 35000 20000
KVČ Sdružení na pomoc dětem s han. Podpora rodin s dětmi do 6 let věku 80000 50000
SVZ Sdružení na pomoc dětem s han. Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi – centrum denních služeb 80000 60000
SVZ Sdružení na pomoc dětem s han. Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi – odlehčovací služby 80000 80000
PPK Sdružení na pomoc dětem s han Nízkoprahový klub – podpora sociálně handicapovaných dětí ze sídliště ČM 197800 160000
PPK Sdružení na pomoc dětem s han Prázdninový příměstský tábor s pobytem – podpora soc. znevýhodněných dětí ze sídliště Černý Most 75000 20000 390000
KVČ Cikne Čhave Celorepubliková soutěž Romský talent, III. ročník 24000 14000
SVZ Cikne Čhave Poradenské centrum CČ 70000 50000
PPK Cikne Čhave Klub Cikne Čhave 50000 40000 104000
SVZ Diakonie církve bratrské Centrum slunečnice – osobní asistence pro obyvatele Prahy 14 20000 20000
SVZ Diakonie církve bratrské Centrum slunečnice – tréninkové bydlení 70000 50000
SVZ Diakonie církve bratrské Centrum slunečnice – provoz centra denních služeb pro osoby s těl. postiž. 30000 30000 100000
SVZ Český červený kříž Sociální péče – služby domácí péče o seniory a zdrav. postižené 30000 20000
SVZ Český červený kříž Provoz a vybavení ubytovacích zařízení pro seniory 100000 50000
SVZ Český červený kříž Nízkoprahový klub seniorů 120000 90000 160000
SVZ Asistence Služby asistence občanům Prahy 14 118200 60000 60000
PPK Jahoda O.S. Nízkoprahové kluby JAHODA a DŽAGODA 150000 70000
SVZ Jahoda O.S. Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi 50000 30000 100000
KVČ O.S.K.C. Heřmánek Dětská divadelní představení a tvořivé semináře pro děti 26400 10000
KVČ O.S.K.C. Heřmánek Tulipán – okno poznávání a rozvíjení předškolních dětí dokořán 83400 20000
PPK O.S.K.C. Heřmánek Každý mladík chce být bubeníkem , která dívka by nechtěla být zpěvačkou? 67000 30000 60000
C E L K E M projekty žadatelů přesahující 50 000 Kč v celkové výši