Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2008

Usnesení Zastupitelstva č. 6/ZMČ/2008 z 25.03.2008 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2008

KVČ – Kultura a využití volného času dětí a mládeže
PPK – Protidrogová prevence a prevence kriminality
SVZ – Sociální věcí a zdravotnictví
STV – Sport a tělovýchova

Granty schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14 v roce 2008
Oblast Žadatel Název projektu požadov. účast MČ v Kč přiznaná výše grantu výše grantů pro žadatele
SVZ Středisko křesťanské pomoci, Hor.P. SKP HoPo – Pečovatelská služba 200000 80000 80000
SVZ Sdružení na pomoc dětem s handicap. Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi – centrum denních služeb 120000 90000
KVČ Sdružení na pomoc dětem s handicap. MC KC Motýlek 80000 20000
KVČ Sdružení na pomoc dětem s handicap. Kulturní akce KC Motýlek 48000 22000
KVČ Sdružení na pomoc dětem s handicap. Prázdninový příměstský tábor NZDM Pacifik 41220 20000
PPK Sdružení na pomoc dětem s handicap. NZDM Pacifik 160000 160000 312000
SVZ Český červený kříž Provoz a vybavení ubytovacích zařízení soc.služeb 100000 20000
SVZ Český červený kříž Terénní programy 20000 20000
SVZ Český červený kříž Nízkoprahový klub seniorů 75000 50000 90000
SVZ Diakonie CB – Centrum Slunečnice Osobní asistence pro obyv. Prahy 14 40000 20000
SVZ Diakonie CB – Centrum Slunečnice Centrum denních služeb pro osoby s tělesným a vícečetným postiž. 40000 20000
SVZ Diakonie CB – Centrum Slunečnice Tréninkové bydlení 50000 30000 70000
SVZ Křesťanské centrum Heřmánek Podpora integrace vzdělávání cizinců 49000 30000
SVZ Křesťanské centrum Heřmánek Tulipán, cesta k poznání dokořán 84128 25000
KVČ Křesťanské centrum Heřmánek Malá dětská scéna Černý Most 60000 20000
KVČ Křesťanské centrum Heřmánek Letní příměstské tábory Praha 14 40000 20000
KVČ Křesťanské centrum Heřmánek Dny tvořivosti Černý Most 49000 20000 115000
SVZ Zajíček na koni, o.s. Pomoc na blízko – aktivity asistence a pomoc sociálně slabým dětem 55000 40000
KVČ Zajíček na koni, o.s. Letní inegr.tábory s koňmi pro děti s handicapy a jejich rodiny 100000 25000
KVČ Zajíček na koni, o.s. Dobrovolníci – akce a semináře 15000 7000
KVČ Zajíček na koni, o.s. Jízda na koních zdarma pro děti s handicapy 100000 25000
KVČ Zajíček na koni, o.s. Integr.výlety s poníky do přírody a zábavné akce pro děti z Prahy 14. 10000 5000 102000
KVČ YMCA Praha Hrajeme si a učíme se u maminky – herny Klubíčka 74150 26000
KVČ YMCA Praha Školička Beránek 17000 8000
KVČ YMCA Praha Pohybový a taneční kroužek 8300 4000
SVZ YMCA Praha Posilujeme rodinné kompetence 17450 17000
KVČ YMCA Praha Podpora harmonické rodiny – MC Klubíčko 46100 13000 68000
KVČ o. s. JAHODA Malá velká Jahůdka 80000 40000
PPK o. s. JAHODA NZDM Jahoda a Džagoda 200000 200000 240000
PPK ZŠ Generála Janouška Adaptační soustředění pro žáky 6. ročníků ZŠ 129800 100000 100000
PPK ZŠ Vybíralova Protidrogový preventivní program pro žáky 6. a 7. tříd 124320 100000 100000
projekty žadatelů přesahující 50 000 Kč v celkové výši 1277000 1277000