Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2003

žadatel Stručná charakteristika požadavek doporučeno
1. Oblastní spolek Český červený kříž žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Dům sociálních služeb“ 200.000,- Kč 45.000,- Kč
2. Oblastní spolek Český červený kříž žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Poskytování zdravotní ošetřovatelské péče klientům v domácím prostředí“ 20.000,- Kč 15.000,- Kč
3. Svaz tělesně postižených v ČR, obvodní výbor pro Prahu 9 žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt pro tělesně postižené osoby“ 36.300,- Kč 10.000,- Kč
(na dopravu)
4. Sdružení občanská inspirace žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Provoz komunitního centra Černý Most“ 92.000,- Kč 30.000,- Kč
5. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rehabilitační rekondiční pobyt mentálně postižených osob s doprovodem (pro 45-50 osob)“ 10.000,- Kč 10.000,- Kč
6. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Komunitní centrum – integrační aktivity“ 51.516,- Kč 20.000,- Kč
7. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt rodin se zdravotně handicapovanými dětmi“ 44.862,- Kč 20.000,- Kč
8. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční a rehabilitační aktivity pro handicapované děti“ 37.233,- Kč 5.000,- Kč
9. RYTMUS občanské sdružení žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Služby občanského sdružení Rytmus dětem a dospělým s postiženým“ 57.000,- Kč 25.000,- Kč
10. HARMONIE a styl, OS žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Centrum HARMONIE“ 100.000,- Kč 13.000,- Kč
11. Asistence, občanské sdružení žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Středisko asistence – služby asistence občanům městské části Praha 14“ 36.740,- Kč 15.000,- Kč
12.Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Praha žádost o podporu na realizaci projektu „Dům na půli cesty“ 85.000,- Kč 30.000,- Kč
13.Dům tělesně postižených žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Civilní pečovatelská služba“ 60.000,- Kč 50.000,- Kč
14.Pražská organizace vozíčkářů žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Osobní asistence“ 23.944,- Kč 12.000,- Kč

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 235/RMČ/2003.