Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2003

Žadatel Podmínky pro podání Stručná charakteristika Požadovaná částka Doporučeno komisí
Klub orientačního běhu Tretra Praha  splněny Víkendy v přírodě
lesy v okolí Prahy
10.000,- Kč 10.000,- Kč
Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova-Zdeněk Holický splněny Jarní soustředění
nákup dresů a vybavení
50.000,- Kč 20.000,- Kč
Sportovní klub Spektrum Praha splněny 1. Rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, dovybavení 64.180,- Kč 10.400,- Kč
2. Pronájmy tělocvičen a hřišť 20.000,- Kč 7.000,- Kč
3. Sportovní akce celostátního významu zaměřená na mládež 10.600,- Kč 10.600,- Kč
TJ Slavoj Tesla Hloubětín splněny 1. Volný čas věnuj sportu tenisové turnaje 18.600,- Kč 9.500,- Kč
2. Oprava a údržba plochy fotbalového hřiště 80.000,-Kč 40.000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Hloubětín splněny Nájemné za používání tělocvičny 30.000,- Kč 30.000,- Kč
SK NEPTUN nesplněny 1. Vánoční cena Prahy
22.ročník mezinárodních závodů v synchronizovaném plavání
20.000,- Kč
2. Pronájem tělocvičny a bazénu 150 000,- Kč
Tělovýchovná jednota Kyje splněny 1. Sportovní den dětí a mládeže v rámci Mezinárodního dne dětí 5.000,- Kč 5.000,- Kč
2.Zkvalitnění povrchu fotbalového hřiště TJ Kyje 50.000,- Kč 30.000,- Kč
3.Dovybavení areálu v Hamerské drobným sportovním náčiním 7.000,- Kč 5.000,- Kč
4.Zpevnění chodníků a prostoru u letních šaten – tenisový areál 30.000,- Kč
5.Úprava povrchu volejbalových kurtů Hamerská, dovybavení 15.000,- Kč 9.500,- Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice splněny Dobudování sportovního areálu TJ Sokol Jahodnice 61.600,- Kč 30.000,- Kč
Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory splněny Pronájem tělocvičny basketbal – dívky 30.000,- Kč 25.000,- Kč
Klub a škola potápěčů AQUABLUES splněny Nákup kompenzátorů vztlaku a potápěčských lahví pro děti 60.000,- Kč 40.000,- Kč
FC King – fotbalový oddíl splněny 1. Halová liga o pohár starosty 25.000,- Kč 15.000,- Kč
2. Zimní venkovní liga 19.500,- Kč 10.000,- Kč
3.Jednodenní turnaje konané dne 30. a 31. srpna – kopaná 9.000,- Kč 9.000,- Kč
Fit studio D
PaedDr. Dagmar Zitová
splněny 1. Cvičením proti drogám 4.000,- Kč 4.000,- Kč
2. Pronájmy tělocvičen 10.000,- Kč 7.000,- Kč
3. Sportovní akce celostátního významu – Soutěžní Junior Aerobis Master Class 15.000,- Kč 10.000,- Kč
4. Odpoledne s aerobikem pro všechny – červen 2003 6.000,- Kč 3.000,- Kč
Jaroslav Pivoňka
tenisová škola E.T.M.
splněny Pronájem tělocvičen a hřišť 20.000,- Kč 10.000,- Kč
7.000,- Kč
  C E L K E M 820.480,- Kč 350.000,- Kč

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 14 č. 206/RMČ/2003.