Samospráva ÚMČ Praha 14

Granty v oblasti volného času dětí a mádeže a v oblasti kultury v roce 2003

Žadatel akce celkové náklady požadavek návrh grantové komise
1. Junák, svaz skautů a skautek ČR žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 15 000,- Kč 10 000,- Kč 5 000,- Kč
2. Junák, svaz skautů a skautek ČR žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 15 000,- Kč 10 000,- Kč 5 000,- Kč
3. Junák, svaz skautů a skautek ČR žádost o příspěvek na rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, nutné dovybavení pro činnost 7 000,- Kč 5 500,- Kč 5 500,- Kč
4. YMCA Praha žádost o příspěvek na Klub maminek Klubíčko (provoz, vymalování, opravy, odměny) 150 000,- Kč 91 000,- Kč 33 000,- Kč
5. YMCA Praha žádost o příspěvek na potřeby a odměny pro herny Klubíčko 15 500,- Kč 15 500,- Kč 10 000,- Kč
6. YMCA Praha žádost o příspěvek na vybavení klubu, pomůcky a spotřební materiál, opravu žaluzií a příspěvek na cestovné a vstupné pro VYDRY – kroužek se zaměřením na skauting a turistiku 10 500,- Kč 10 500,- Kč 2 000,- Kč
7. YMCA Praha žádost o příspěvek na Jarní sochařskou výtvarnou akci 8 800,- Kč 8 800,- Kč 2 800,- Kč
8. YMCA Praha žádost o příspěvek na podporu činnosti školičky Beránek 10 575,- Kč 10 575,- Kč 5 100,- Kč
9. YMCA Praha žádost o příspěvek na jarní týdenní pobyt dětí s rodinami 32 760,- Kč 15 000,- Kč žádosti nebylo vyhověno
10. YMCA Praha žádost o příspěvek na zimní týdenní pobyt dětí s rodinami 23 940,- Kč 13 000,- Kč žádosti nebylo vyhověno
11. YMCA Praha žádost o příspěvek na Dny tvořivosti (výtvarné potřeby, hrnčířská hlína) 54 600,- Kč 54 600,- Kč 30 000,- Kč
12. JAHODA žádost o příspěvek na otevřený klub Jahoda (nájem, provoz, výtvarné potřeby mzdy,…) 160 600,- Kč 160 600,- Kč 40 000,- Kč
13. SPECTRUM Praha žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 (doprava na soustředění) 24.000,-Kč 24 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
14. Klub orientačního běhu Tretra Praha žádost o příspěvek na letní soustředění v České Kanadě 65 694,- Kč 9 240,- Kč 9 240,- Kč
15. Petr Stříška žádost o příspěvek na VIII. ročník setkání dět. pěvec. sborů „Děti s adventní a vánoční písní“ 30 000,- Kč 14 000,- Kč 10 000,- Kč
16. RNDr. Alena Balvínová žádost o příspěvek na dovybavení a provoz keramické dílny 35 000,- Kč 35 000,- Kč žádosti nebylo vyhověno
17. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím žádost o příspěvek na akci NOEMOVA ARCHA 76 800,- Kč 31 200,- Kč žádosti nebylo vyhověno
18. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím žádost o příspěvek na akci Prázdniny v sedle 112 100,- Kč 34 400,- Kč žádosti nebylo vyhověno
19. FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 137 500,- Kč 16 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
20. FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce ve volném čase v letním období 2003 336 000,- Kč 24 000- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
21. FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce „Sport ano, drogy ne“ 151 200,- Kč 23 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
22. TJ Kyje žádost o příspěvek na zakoupení gymnastického koberce 12m x 12m 64 000,- Kč 60 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
23. TJ Kyje žádost o příspěvek na soustředění žactva a dorostu v letním prázdninovém období 50 000,- Kč 30 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sportu a tělovýchovy
24. Humanitární sdružení PROTEBE žádost o příspěvek na prázdninové tábory PROTEBE (doprava, ubytování, materiál) 928 540,- Kč 50 000,- Kč komise navrhuje přesunout žádost do komise pro oblast sociální a oblast zdravotnictví
25. Humanitární sdružení PROTEBE žádost o příspěvek na integrované aktivity dětí a mládeže (materiál, služby – práce, ubytování, stravování, doprava) 223 000,- Kč 35 000,- Kč 19 940,- Kč
26. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje žádost o příspěvek na akce ve voném čase v letním období (pronájem tábořiště, doprava) 30 000,- Kč 15 000,- Kč 5 000,- Kč
27. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje žádost o příspěvek na akce ve volném čase v zimním období 2003/2004 (pronájem, doprava) 50 000,- Kč 35 000,- Kč 5 000,- Kč
28. 93. skupina Pionýr, Praha 9 – Kyje žádost o příspěvek na rekonstrukce a opravy kluboven a TZ, nutné dovybavení pro činnost 30 000,- Kč 25 000,- Kč 5 000,- Kč
29. Klub AA (alergici, astmatici) Černý Most
při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem
žádost o příspěvek na dětský letní ozdravný tábor v Polesí 103 200,- Kč 15 000,- Kč 15 000,- Kč
30. Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek žádost o příspěvek na nájem a vybavení pro činnost dětského pěveckého sboru 37 000,- Kč 27 000,- Kč 12 000,- Kč
31. Divadlo Kámen, o. s. žádost o příspěvek na nastudování inscenace Mlejnek 28 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč
32. Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová žádost o příspěvek na zakoupení výtvarných potřeb, materiálů a pomůcek pro dětský výtvarný kroužek 30 000,- Kč 20 000,- Kč 10 000,- Kč
33. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o příspěvek na projekt Motýlek dětem (divadel. představení, akce pro děti) 68 888,- Kč 47 431,40 Kč 20 000,- Kč
34. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o příspěvek na provoz Komunitního centra 320 192,- Kč 160 096,- Kč žádosti nebylo vyhověno
35. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o příspěvek na rekonstrukci komunitního centra 1.003 600,- Kč 100 360,- Kč žádosti nebylo vyhověno
36. Sdružení na pomoc dětem s handicapy žádost o příspěvek na vybavení Nízkoprahového klubu v komunitním centru 72 600,- Kč 50 820,- Kč 50 820,- Kč
37. Sdružení rodičů při MŠ Korálek žádost o příspěvek na projekt Pohoda a úsměv (odměny, materiál, sport. náčiní, kouzelnické představení) 15 000,- Kč 15 000,- Kč žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování grantů
38. Sdružení rodičů při MŠ Korálek žádost o příspěvek na projekt Motýlek (hudební pomůcky, materiály, relaxační míče) 10 000,- Kč 10 000,- Kč žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování grantů
39. Občanské sdružení Hvězdička žádost o příspěvek na běžecké závody pro děti a mládež s postižením – Běchovická stovka 4 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč
40. Občanské sdružení Hvězdička žádost o příspěvek na plavání rodičů a dětí s postižením (permanentky) 8 600,- Kč 7 600,- Kč 7 600,- Kč
41. Občanské sdružení Hvězdička žádost o příspěvek na pomoc rodinám s postiženými dětmi (plenkové kalhotky) 25 040,- Kč 20 000,- Kč 20 000,- Kč
42. Občanské sdružení Hvězdička žádost o příspěvek na akci Cesta Pohádkovým lesem (diplomy, odměny, občerstvení) 3 500,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč
43. Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek žádost o příspěvek na příměstský prázdninový tábor – Černý Most 2003 83 500,- Kč 61 500,- Kč 12 000,- Kč
44. ZKO číslo 390 Starý Hloubětín žádost o příspěvek na akci Dítě a pes – Rozloučení se školním rokem 7 000,- Kč 7 000,- Kč žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek a pravidel pro poskytování  grantů

Schváleno Usnesením Rady MČ Praha 14 č. 234/RMČ/2003.