Samospráva ÚMČ Praha 14

1

Číslo Jednání Soubor
654/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
655/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
656/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
657/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 8 m 2 v objektu č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
658/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 31 m 2 v objektu č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
659/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 19,45 m 2 v objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
660/RMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
661/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prolongaci pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění, týkající se pojištění při pracovních cestách do zahraničí Otevřít dokument
662/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s pracovní cestou Otevřít dokument
663/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s účastí na zahraniční služební cestě Otevřít dokument
664/RMČ/2018 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi společností Community s. r. o. a MČ Praha 14 Otevřít dokument
665/RMČ/2018 k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
666/RMČ/2018 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
667/RMČ/2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR, Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
668/RMČ/2018 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019 Otevřít dokument
669/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Kompletní dodávka systému videovrátného digitálního telefonu pro objekt MŠ Obláček Otevřít dokument
670/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada Otevřít dokument
671/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení Otevřít dokument
672/RMČ/2018 k provedení přeložky kabelů SŽDC v ulici Tálínská Otevřít dokument
673/RMČ/2018 k uzavření smluv o výpůjčce polytechnických prvků v zahradách mateřských škol Otevřít dokument
674/RMČ/2018 k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
675/RMČ/2018 k provedení prací v lokalitě Bílý kůň Otevřít dokument
676/RMČ/2018 k uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma Otevřít dokument
677/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2722, k. ú. Kyje Otevřít dokument
678/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2575/404 a 2575/480, k. ú. Kyje Otevřít dokument