Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

1

ČÍslo Jednání Soubor
3/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 dokument
21/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kč a věcného daru ve výši 9.024 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
14/RMČ/2010 k návrhu na jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce Ostraha objektů městské části Praha 14 realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
6/RMČ/2010 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
11/RMČ/2010 k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14 dokument
4/RMČ/2010 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 dokument
17/RMČ/2010 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 165 v k. ú. Černý Most dokument
8/RMČ/2010 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 dokument
10/RMČ/2010 k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14 dokument
1/RMČ/2010 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
19/RMČ/2010 k nefinančnímu partnerství v projektu Hummer Camp realizovaného občanským sdružením Podpora a šance pro všechny dokument
18/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc. č. 92, k. ú. Černý Most, parc. č. 782/42 a 1072/175, k. ú. Hloubětín, parc. č. 221, k. ú. Kyje a parc. č. 940/3 a parc. č. 975, k. ú. Hostavice, k umístění sběrných kontejnerů POTEX dokument
12/RMČ/2010 k rozdělení kompetencí starosty a zástupců starosty v samostatné působnosti městské části Praha 14 dokument
7/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
22/RMČ/2010 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 12. 2010 dokument
13/RMČ/2010 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Digitalizace archivu stavebního odboru dokument
16/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pokládky komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2701, k. ú. Kyje dokument
2/RMČ/2010 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
23/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí odměny Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 dokument
20/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 18.387,62 Kč Mateřské škole Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 dokument
5/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
15/RMČ/2010 k pověření zástupce starosty Ing. Břetislava Vodáka podepisováním smluv o převodu nemovitého majetku a podání Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu dokument
9/RMČ/2010 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 dokument