Samospráva ÚMČ Praha 14

1

Číslo Jednání Soubor
681/RMČ/2014 k rozdělení kompetencí starosty, zástupců starosty a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
682/RMČ/2014 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Bytový areál Panorama Kyje objekty K,L,M, vč. dopravní a technické infrastruktury Otevřít dokument
683/RMČ/2014 k návrhu na odprodej jednotky v objektu č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
684/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s prodloužením termínu pro dodání rozhodnutí o změně účelu užívání prostoru v objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
685/RMČ/2014 k návrhu smlouvy o provedení dražby dobrovolné opakované elektronické v objektu č. p. 496, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
686/RMČ/2014 na udělení písemné výtky a snížení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
687/RMČ/2014 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
688/RMČ/2014 k návrhu na souhlas k přijetí 2 sponzorských darů účelově určených - preventivní oční prohlídka a peněžitý dar na nákup herních prvků na zahradu Otevřít dokument
689/RMČ/2014 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
690/RMČ/2014 k uzavření smlouvy č. 14204343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. st . ZŠ Chvaletická 918 - Praha 14 Otevřít dokument