Samospráva ÚMČ Praha 14

10*

Číslo Jednání Soubor
160/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0622/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu MŠ Šebelova Otevřít dokument
161/RMČ/2019 k návrhu na schválení připojení druhého nájemce ke smlouvě č. j. 0827/2017/SMP14/1070 ze dne 15. 11. 2017 Otevřít dokument