Samospráva ÚMČ Praha 14

10

Číslo Jednání Soubor
162/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
163/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
164/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
165/RMČ/2019 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
166/RMČ/2019 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku parc. č. 1354/1,2., 1358/5,6, 1359/2, 1363/1,3, 1365/8,10 v kat. území Hloubětín Otevřít dokument
167/RMČ/2019 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
168/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce výtahu v budově MŠ Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
169/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
170/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Projekt Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací - právní podpora Otevřít dokument
171/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie a k jejímu opakovanému zahájení Otevřít dokument
172/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ul. Tálínská Otevřít dokument
173/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0171/2019/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II. Otevřít dokument
174/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada Otevřít dokument
175/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0628/2018/OI/1050 na akci Revitalizace vnitrobloku Mochovská Otevřít dokument
176/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 2655 v k. ú. Kyje o výměře cca 1500 m2 Otevřít dokument
177/RMČ/2019 k zamítnutí žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 2.759, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
178/RMČ/2019 k podání žádosti o svěření podílu 1/3 pozemku parc. č. 1386, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
179/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 2750, parc. č. 2751, parc. č. 2708, parc. č. 2753, parc. č. 2754, parc. č. 2726/8, katastrální území Kyje Otevřít dokument
180/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků hl. m. Prahy pro stavbu Hospodaření s dešťovou vodou a navazující realizace v areálu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ Otevřít dokument
181/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 25,40 m2 v objektu č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
182/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 25,70 m2 v objektu č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
183/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dohody o užívání služebního vozidla Otevřít dokument
184/RMČ/2019 k novému vydání směrnice QS 42 - 06 Projektové řízení Otevřít dokument
185/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahraniční služební cestou zaměstnance příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
186/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument