Samospráva ÚMČ Praha 14

10

Číslo Jednání Soubor
213/RMČ/2007 k novému znění instrukce QI 61-01-02 V02 R00 - Poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
212/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování studie revitalizace parteru veřejného prostranství -jižně od ulice Poděbradská, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
211/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky na vyhotovení dokumentace pro stavbu rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Maršovská, Nedvědická a Žehuňská, Praha 14 - Kyje Otevřít dokument
210/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky na zpracování studie využití areálu a parku - Hostavice ul. Pilská Otevřít dokument
209/RMČ/2007 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu dodávka počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
208/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
207/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu výměna stávajících oken za okna plastová na pavilonu E v ZŠ Gen. Janouška č. p. 1006, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
206/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 905 na pozemku parc. č. 2681 a pozemku parc. č. 2681 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu 47 837 000 Kč Otevřít dokument
205/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníky mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1041 - 1046 Otevřít dokument
204/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
203/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
202/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Kardašovská č. p. 754, Praha 9 Otevřít dokument
201/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
200/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
199/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
197/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
195/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
194/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Rochovská 762, Praha 9 Otevřít dokument
193/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9 Otevřít dokument
192/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 Otevřít dokument
191/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí finančního daru na opravu objektu č. p. 250 v ulici Kbelská Otevřít dokument
190/RMČ/2007 k úpravě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 88/RMČ/2007, 114/RMČ/2007, 151/RMČ/2007 Otevřít dokument
189/RMČ/2007 5. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
188/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument