Samospráva ÚMČ Praha 14

101

Číslo Jednání Soubor
601/RMČ/2010 k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2010 Otevřít dokument
606/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru pro Sportovní klub NEPTUN, občanské sdružení Otevřít dokument
608/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, přerušení provozu, přepravy, odpovědnosti zaměstnanců a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 Otevřít dokument
598/RMČ/2010 k návrhu na schválení ceny za ubytování a služby s ním spojené a ubytovacího řádu v ubytovně Sadská 530, Praha 9 Otevřít dokument
599/RMČ/2010 k návrhu na revokaci usnesení č. 586/RMČ/2010 ze dne 2. 11. 2010 Otevřít dokument
611/RMČ/2010 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
613/RMČ/2010 na vyhodnocení zjednodušeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
604/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
607/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Celoroční pronájem kontejnerů, odvozu a likvidace odpadů na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
610/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na realizaci akce odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/28 až 30, 2626/32 až 35, 2626/51 a 2626/55, k. ú. Kyje Otevřít dokument
609/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/009 na akci Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
602/RMČ/2010 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
600/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
603/RMČ/2010 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2010 Otevřít dokument
612/RMČ/2010 k návrhu na zadání podlimitní veřejné zakázky Ostraha objektů městské části Praha 14 ve zjednodušeném řízení Otevřít dokument
597/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 652 ulice Splavná, Praha 9 Otevřít dokument
596/RMČ/2010 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru pro Asociaci nositelů legionářských tradic, občanské sdružení Otevřít dokument