Samospráva ÚMČ Praha 14

11

Číslo Jednání Soubor
198/RMČ/2011 k programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014 Otevřít dokument
199/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
200/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
201/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
202/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
203/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
204/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
205/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
206/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
207/RMČ/2011 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
208/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
209/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14 Otevřít dokument
210/RMČ/2011 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
211/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
212/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 65.765 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
213/RMČ/2011 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatelky městské části Praha 14 Otevřít dokument
214/RMČ/2011 k žádosti Spolku turistů ke snížení nájemného v KD Kyje Otevřít dokument
215/RMČ/2011 k pronájmu části pozemků parc. č. 1695/1 a 2830/1 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
216/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2251 a 2252 v k. ú. Kyje se společností Agencie TMT, s. r. o. Otevřít dokument
217/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 2378, 2792, 2793, 2797, 2798, 2799, 2800 a 2574/40 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
218/RMČ/2011 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou Otevřít dokument
219/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín Praha 14 Otevřít dokument
220/RMČ/2011 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument