Samospráva ÚMČ Praha 14

11

Číslo Jednání Soubor
244/RMČ/2007 k územnímu rozhodnutí ve věci rozhodnutí o umístění stavby Nástavba bytových domů Chvalská č. p. 718, 719 Praha Otevřít dokument
243/RMČ/2007 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 74/RMČ/2006 ze dne 4. 12. 2006 Otevřít dokument
242/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.500 Kč na akci Předškoláček 2007, která se uskuteční dne 16. a 17. dubna 2007 v KD GONG Otevřít dokument
241/RMČ/2007 k návrhu zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce střechy Mateřská škola Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
240/RMČ/2007 k návrhu zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce střechy Mateřská škola Šestajovická č. p. 253, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
239/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení rekonstrukce elektroinstalace etapa A v Základní škole Bří Venclíků, Praha 14 Otevřít dokument
238/RMČ/2007 k návrhu změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 kat. území Hloubětín, z kategorie lesní porosty - LR na garáže a parkoviště - DGP Otevřít dokument
237/RMČ/2007 k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 77/RMČ/2007 Otevřít dokument
236/RMČ/2007 k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 452/RMČ/2006 Otevřít dokument
235/RMČ/2007 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Kyje RNDr. Pavlu Chaloupkovi Otevřít dokument
234/RMČ/2007 k návrhu na změnu účastníka nájemní smlouvy č. j. 10/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
233/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci Oprava oken, výměna za plastová ul. Kardašovská 625, Praha 9 a na akci Oprava oken, výměna za plastová ul. Kardašovská 753-756, Praha 9 Otevřít dokument
232/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci Oprava oken, výměna za plastová ul. Rochovská 759-763, Praha 9 a na akci Výměna vodoměrů TUV a SV, Lehovec, Černý Most Otevřít dokument
231/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 747 a 748 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
230/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 1051 ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
229/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 999 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
228/RMČ/2007 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.813 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
227/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
226/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
225/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
224/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
223/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + kk v č. p. 625, Kardašovská ul. a na dobu určitou 1 rok v bytě 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
222/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 1052, ul. Doležalova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
221/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v č. p. 1087, ul. Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
219/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
218/RMČ/2007 6. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
217/RMČ/2007 ke jmenování Mgr. Evy Hradské do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
216/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí daru 40 000. občanu městské části Praha 14 Otevřít dokument
215/RMČ/2007 k návrhu na schválení instrukce QI 62-01-01 Střet zájmů Otevřít dokument
214/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument