Samospráva ÚMČ Praha 14

12*

Číslo Jednání Soubor
240/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/OESM-OMD/24 uzavřené dne 4. 5. 2004 s Akademií tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r. o. Otevřít dokument