Samospráva ÚMČ Praha 14

12

Číslo Jednání Soubor
241/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 1 + 0 do podnájmu v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
242/RMČ/2015 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
243/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy a výměnu bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 za byt č. 25 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
244/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
245/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla pro spolek Neposeda do části prostor v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
246/RMČ/2015 k oznámení koncepce dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, přílohy č. 7 - Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014) Otevřít dokument
247/RMČ/2015 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
248/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace Otevřít dokument
249/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
250/RMČ/2015 k poskytnutí finančního daru Otevřít dokument
251/RMČ/2015 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Otevřít dokument
252/RMČ/2015 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Provozní podpora systému PROXIO Otevřít dokument
253/RMČ/2015 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky dětí v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací a poradenství pracovníkům OSPOD Otevřít dokument
254/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem Otevřít dokument
255/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou Otevřít dokument
256/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Revize elektrických zařízení Otevřít dokument
257/RMČ/2015 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
258/RMČ/2015 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1779, díl č. 2 o výměře 251 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
259/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje Otevřít dokument