Samospráva ÚMČ Praha 14

12

Číslo Jednání Soubor
281/RMČ/2007 k instrukci QI 62-01-01 Střet zájmů Otevřít dokument
280/RMČ/2007 k návrhu vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2006/2007 z hlavní činnosti Otevřít dokument
279/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace Mateřská škola Šebelova č. p. 874, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
278/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce vnitřních rozvodů vody MŠ Gen. Janouška č. p. 1005, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
277/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce zdroje tepla MŠ Šestajovická č. p. 253/17, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
276/RMČ/2007 k zadání veřejné zakázky malého rozsahu instalace a oprava dopravního značení a dopravního zařízení Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
275/RMČ/2007 k zadání veřejné zakázky ostraha objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
274/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dodávka počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
273/RMČ/2007 k prodeji a pronájmu pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje Otevřít dokument
272/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o úhradě nájemného za minulá období na pozemky parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
271/RMČ/2007 k návrhu ke zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 228/5 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
270/RMČ/2007 k návrhu ke zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje společnosti Richter + Frenzel, s. r. o. Otevřít dokument
269/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
268/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení potrubí parovodu do pozemků parc. č. 2663/1, 2663/6, 2663/8 a 2821 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
267/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu elektrického vedení do pozemku parc. č. 946 v k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
266/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru z pozice vlastníka objektu při realizaci akce střešní nástavba na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087-1090, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
265/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu, s rozšířením předmětu nájmu, se stavebními úpravami a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v části objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška Praha 9 Otevřít dokument
264/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
263/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
262/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0, č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
261/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
260/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
259/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 754 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
258/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
257/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
256/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
255/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 1050, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
254/RMČ/2007 k návrhu na jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
253/RMČ/2007 k návrhu na schválení výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2006 Otevřít dokument
252/RMČ/2007 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2006 Otevřít dokument
251/RMČ/2007 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
250/RMČ/2007 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Otevřít dokument
249/RMČ/2007 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek za inzerci v Listech Prahy 14 Otevřít dokument
248/RMČ/2007 k návrhu na doplnění usnesení č. 185/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 a doplnění usnesení č. 186/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007 v části, týkající se komise pro otevírání obálek Otevřít dokument
247/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí daru pro Aerobic Club Chvaletická Otevřít dokument
246/RMČ/2007 k návrhu na jmenování dvou nových členů komise životního prostředí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
245/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument