Samospráva ÚMČ Praha 14

13

Číslo Jednání Soubor
235/RMČ/2019 k návrhu na schválení změny stanov ze dne 16. 1. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00 Otevřít dokument
236/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucí odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
237/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
238/RMČ/2019 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
239/RMČ/2019 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2018 Otevřít dokument
240/RMČ/2019 ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
241/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství Otevřít dokument
242/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o zajištění ostrahy objektů ÚMČ Praha 14 mezi městskou částí Praha 14 a společností Blesk Servis s.r.o. a k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
243/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
244/RMČ/2019 k návrhu na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS -74-01, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019, Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komisí Otevřít dokument
245/RMČ/2019 k převzetí chodníků k plánované stavbě Bytového domu Černý Most Otevřít dokument
246/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o nájmu budovy Parník Otevřít dokument
247/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
248/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
249/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 37/2004 ze dne 5. 4. 2004 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 22 o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
250/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
251/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
252/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
253/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
254/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
255/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
256/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o skončení nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j.: 15/SMP/09 a ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j.: 0040/2018/SMP14/1070 Otevřít dokument
257/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
258/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na pozemku parc. č. 125 o výměře 373 m2 v k. ú. Kyje, při ulici Za Rokytkou Otevřít dokument