Samospráva ÚMČ Praha 14

13

Číslo Jednání Soubor
312/RMČ/2007 k poskytnutí odměny Zuzaně Králové, ředitelce MŠ Štolmířská k životnímu jubileu Otevřít dokument
311/RMČ/2007 na zrušení veřejné podlimitní zakázky Úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území m.č.Praha 14 spolu s vyprazdňováním odpadkových košů včetně odvozu a likvidace odpadků Otevřít dokument
310/RMČ/2007 na vyhodnocení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku Otevřít dokument
309/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování studie využití areálu a parku Hostavice, ul. Pilská Otevřít dokument
308/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu výměna stávajících oken za okna plastová na pavilonu E ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
307/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Paculova č.p.1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
306/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky výměna stávajících oken za okna plastová v Základní škole Vybíralova č.p. 964, Praha 14 - Černý Most pavilóny C , D a E v zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
305/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch v ZŠ Chvaletická č.p. 918, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
304/RMČ/2007 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu doplnění klimatizačního zařízení v Galerii 14 o chlazení Otevřít dokument
303/RMČ/2007 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
302/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice se spol. Skanska Program Start, s. r. o. Otevřít dokument
301/RMČ/2007 na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 782/29 a pronájem částí pozemků parc. č. 782/29 a 782/30, vše v k. ú. Hloubětín společnosti DYO, s. r. o., se sídlem Holšická 290, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy s firmou Accor Services CZ, s. r. o. Otevřít dokument
298/RMČ/2007 k pronájmu části pozemku parc.č. 782/23 v k.ú. Hloubětín BD Chvalská 718/ 719 Otevřít dokument
297/RMČ/2007 k odložení splátky a ke snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 117 v k.ú. Kyje, ul.Za Rokytkou, kupujícímu Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové Otevřít dokument
296/RMČ/2007 k návrhu na souhlas se změnou účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
295/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1, č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
294/RMČ/2007 k návrhu na změnu účastníka nájemní smlouvy č.j. 50/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
293/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru na část nebytových prostor v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
292/RMČ/2007 na prominutí poplatků z prodlení ve výši 17.707,-- Kč vyčíslených k 30.12.2007 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v čp. 693 nám. Plk.Vlčka Praha 9 Otevřít dokument
291/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
290/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
289/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
287/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
286/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
285/RMČ/2007 8. rozpočtového opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
284/RMČ/2007 k návrhu Cílů pro rozvoj městské části Praha 14 v investiční i neinvestiční oblasti v období 2007 - 2010 Otevřít dokument
283/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí daru humanitárnímu sdružení PROTEBE Otevřít dokument
282/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument