Samospráva ÚMČ Praha 14

14*

Číslo Jednání Soubor
259/RMČ/2019 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2018 Otevřít dokument
260/RMČ/2019 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018 Otevřít dokument
261/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
262/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
263/RMČ/2019 ke stavebním úpravám učebny chemie v ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument