Samospráva ÚMČ Praha 14

14

Číslo Jednání Soubor
269/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
269/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
270/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
270/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
271/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
271/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
272/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
272/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
273/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
273/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
274/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 15/SMP/04 na straně nájemce a s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách v objektu č. p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
274/RMČ/2011 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 15/SMP/04 na straně nájemce a s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách v objektu č. p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
275/RMČ/2011 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2010 Otevřít dokument
275/RMČ/2011 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2010 Otevřít dokument
276/RMČ/2011 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., za rok 2010 Otevřít dokument
276/RMČ/2011 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., za rok 2010 Otevřít dokument
277/RMČ/2011 k rozdělení kompetencí starosty, zástupců starosty a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
277/RMČ/2011 k rozdělení kompetencí starosty, zástupců starosty a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
278/RMČ/2011 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
278/RMČ/2011 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
279/RMČ/2011 k žádosti o finanční příspěvek na pořádání Závodu na kolečkách BLACK BRIDGE 2011 Otevřít dokument
279/RMČ/2011 k žádosti o finanční příspěvek na pořádání Závodu na kolečkách BLACK BRIDGE 2011 Otevřít dokument
280/RMČ/2011 k poskytnutí finančního příspěvku pro pořádání Benefičního koncertu pro Motýlek Otevřít dokument
280/RMČ/2011 k poskytnutí finančního příspěvku pro pořádání Benefičního koncertu pro Motýlek Otevřít dokument
281/RMČ/2011 k žádosti o finanční dar ZŠ Generála Janouška na zajištění terénního ekologického pobytu Otevřít dokument
281/RMČ/2011 k žádosti o finanční dar ZŠ Generála Janouška na zajištění terénního ekologického pobytu Otevřít dokument
282/RMČ/2011 k žádosti o změnu účelu finančních prostředků hl. m. Prahy přidělených v rámci programů podpory sportu a tělovýchovy určených pro MČ, školy a školská zařízení na rok 2011 Otevřít dokument
282/RMČ/2011 k žádosti o změnu účelu finančních prostředků hl. m. Prahy přidělených v rámci programů podpory sportu a tělovýchovy určených pro MČ, školy a školská zařízení na rok 2011 Otevřít dokument
283/RMČ/2011 k Operačnímu programu Praha - Konkurenceschopnost na prioritní osu I Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT Otevřít dokument
283/RMČ/2011 k Operačnímu programu Praha - Konkurenceschopnost na prioritní osu I Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT Otevřít dokument
284/RMČ/2011 k výsadbě izolační zeleně na území městské části Praha 14 v rámci XXIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí Otevřít dokument
284/RMČ/2011 k výsadbě izolační zeleně na území městské části Praha 14 v rámci XXIX. Výzvy Ministerstva životního prostředí Otevřít dokument
285/RMČ/2011 k vyhlášení grantových programů Otevřít dokument
285/RMČ/2011 k vyhlášení grantových programů Otevřít dokument
286/RMČ/2011 k dalšímu postupu při prodeji pozemku parc. č. 742/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
286/RMČ/2011 k dalšímu postupu při prodeji pozemku parc. č. 742/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
287/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků parc. č. 978/2, parc. č. 978/5 a parc. č. 978/43, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
287/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků parc. č. 978/2, parc. č. 978/5 a parc. č. 978/43, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
288/RMČ/2011 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 708/28 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
288/RMČ/2011 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 708/28 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
289/RMČ/2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1695/1, v k. ú. Kyje se spol. outdoor akcent s. r. o. za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení Otevřít dokument
289/RMČ/2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1695/1, v k. ú. Kyje se spol. outdoor akcent s. r. o. za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení Otevřít dokument
290/RMČ/2011 k novému zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
290/RMČ/2011 k novému zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
291/RMČ/2011 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. o. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - odvod dešťových vod a úprava zpevněných ploch Otevřít dokument
291/RMČ/2011 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. o. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - odvod dešťových vod a úprava zpevněných ploch Otevřít dokument
292/RMČ/2011 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - odvod dešťových vod a úprava zpevněných ploch Otevřít dokument
292/RMČ/2011 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - odvod dešťových vod a úprava zpevněných ploch Otevřít dokument
293/RMČ/2011 k návrhu na souhlas o povolení maximálního počtu žáků v 1. třídě ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - kyje od 1. 9. 2011 Otevřít dokument
293/RMČ/2011 k návrhu na souhlas o povolení maximálního počtu žáků v 1. třídě ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - kyje od 1. 9. 2011 Otevřít dokument
294/RMČ/2011 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, zástupkyni ředitelky MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
294/RMČ/2011 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, zástupkyni ředitelky MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec a Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
295/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o výjimku z požadavku na dopravu v klidu pro bytovou novostavbu společnosti Poliklinika bioREGENA, s. r. o., na pozemku parc. č. 2336 v ul. Jamské, k. ú. Kyje Otevřít dokument
295/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o výjimku z požadavku na dopravu v klidu pro bytovou novostavbu společnosti Poliklinika bioREGENA, s. r. o., na pozemku parc. č. 2336 v ul. Jamské, k. ú. Kyje Otevřít dokument