Samospráva ÚMČ Praha 14

14

Číslo Jednání Soubor
331/RMČ/2007 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2007/2008 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
330/RMČ/2007 k návrhu na obnovu pronájmu dvou lůžek v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
329/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce střechy MŠ Šestajovická č. p. 253, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
328/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce střechy MŠ Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
327/RMČ/2007 vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr výstavby bytových domů PANORAMA - Praha 14, Kyje Otevřít dokument
326/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru výstavby Bowling arény Praha při ul. Kolbenova Otevřít dokument
325/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na opravu řadových garáží - sídliště Lehovec Otevřít dokument
324/RMČ/2007 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - Obytný soubor Broumarská - sever + jih Otevřít dokument
323/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění vedení veřejné telekomunikační sítě do pozemků parc. č. 8/12, 939/1 a 946 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
322/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí příspěvku městské části Praha 14 na vybudování přečerpávací jímky splaškové kanalizace Ing. Lukáši Trcalovi Otevřít dokument
321/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
320/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
319/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753,ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
318/RMČ/2007 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
317/RMČ/2007 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
316/RMČ/2007 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2007 Otevřít dokument
315/RMČ/2007 k návrhu 2. úpravy finančního plánu na rok 2007 Otevřít dokument
314/RMČ/2007 plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2006 Otevřít dokument
313/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument