Samospráva ÚMČ Praha 14

16

Číslo Jednání Soubor
366/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova Otevřít dokument
374/RMČ/2007 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 1815/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
375/RMČ/2007 k podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 884/1, 884/2, 884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc. č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú. Hloubětín a parc. č. 201/1, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
367/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr stavba č. 7552 Budovatelská - Mladoboleslavská Otevřít dokument
373/RMČ/2007 k návrhu na prodej částí pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul. Praha 9 Otevřít dokument
369/RMČ/2007 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
377/RMČ/2007 k návrhu využití prostor Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
370/RMČ/2007 k návrhu na projednání dodatku č. 2 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3063424935 Otevřít dokument
371/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355 v k. ú. Kyje za účelem umístění RZ Otevřít dokument
365/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
376/RMČ/2007 k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změny Z 1029/06 a Z 1428/06 Otevřít dokument
368/RMČ/2007 ke změně na pozici poskytovatele komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
372/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 228/5 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument