Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

17

ČÍslo Jednání Soubor
388/RMČ/2007 12. úprava a změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007 dokument
403/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o. dokument
397/RMČ/2007 k rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z další účasti na veřejné zakázce výměna stávajících oken za okna plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E dokument
394/RMČ/2007 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje se společností Richter + Frenzel, s. r. o. dokument
379/RMČ/2007 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 dokument
393/RMČ/2007 k upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje dokument
390/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
385/RMČ/2007 k návrhu instrukce QI 63-01-04 V01R02 Přidělování a provoz mobilních telefonů dokument
402/RMČ/2007 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce ostraha objektů městské části Praha 14 dokument
387/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 dle odsouhlasené přílohy dokument
398/RMČ/2007 k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku výměna stávajících oken za okna plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E dokument
384/RMČ/2007 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Společnou cestou dokument
395/RMČ/2007 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 782/29 v k. ú. Hloubětín dokument
383/RMČ/2007 k návrhu na schválení Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
396/RMČ/2007 k realizaci záměru směnit pozemek parc. č. 111 za část pozemku parc. č. 890/8 vše v k. ú. Hostavice dokument
391/RMČ/2007 k návrhu na úpravu kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k. ú. Hloubětín dokument
378/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
401/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu doplnění klimatizace v Galerii 14 o chlazení dokument
386/RMČ/2007 k návrhu na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum WELCOME - rekonstrukce objektu č. p. 969, Praha 9 dokument
382/RMČ/2007 k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 ( 2007 - 2010 ) dokument
400/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci mytí oken + kuchyň + jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most dokument
389/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
404/RMČ/2007 k zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 dokument
381/RMČ/2007 k návrhu na připojení objektu Centra vzdělávání a veřejného internetu na poplachový monitorovací systém dokument
399/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ?rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 14 - Hloubětín? dokument
380/RMČ/2007 k návrhu na jmenování nového člena komise bezpečnostní a protidrogové dokument
392/RMČ/2007 k návrhu na prodej částí pozemků parc. č. 939/2 a 948 v k. ú. Hostavice dokument