Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

18

ČÍslo Jednání Soubor
415/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
416/RMČ/2011 k žádosti o vystavení originálu nájemní smlouvy k bytu městské části Praha 14 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most dokument
417/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s využitím nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 pro potřeby městské části Praha 14 dokument
418/RMČ/2011 k návrhu na změnu účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
419/RMČ/2011 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 a uzavření nové nájemní smlouvy dokument
420/RMČ/2011 k výběrovému řízení na akci Oprava balkonů ČM II, Praha 9 dokument
421/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 1135/6, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
422/RMČ/2011 k žádosti o finanční příspěvek na účast 4 členů občanského sdružení Octopus - Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu na mezinárodním turnaji Eindhoven 2011 dokument
423/RMČ/2011 k žádosti TJ Kyje - oddíl kopané o finanční příspěvek na nákup přenosných fotbalových branek dokument
424/RMČ/2011 k žádosti na poskytnutí dotace za účelem reprezentace ČR na MiniGolf World Championships dokument
425/RMČ/2011 ke změně ve složení komise pro komunitní plánování dokument
426/RMČ/2011 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 dokument
427/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 dokument
428/RMČ/2011 k návrhu Koncepce rozvoje dětských hřišť na území městské části Praha 14 dokument
429/RMČ/2011 k návrhu na přijetí daru od obchodní společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o., Praha 10 na zlepšení občanské vybavenosti dokument
430/RMČ/2011 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín při ul. Poděbradská-Slévačská-Krylovecká, Praha 9 - Hloubětín dokument
431/RMČ/2011 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke studii komplexního řešení stavby č. 0137 Kyje - Hutě, etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická dokument
432/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72, k. ú. Černý Most, za účelem pořádání farmářských trhů dokument
433/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na části pozemku parc. č. 232/698, katastrální území Černý Most, při ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dokument
434/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prodloužení platnosti NS č. 01/OSM/0062 na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje za účelem provozování veřejného parkoviště polikliniky Bioregena dokument
435/RMČ/2011 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2727/7, k. ú. Kyje, o výměře 1 m 2, z majetku HMP společnosti Poliklinika Bioregena, s. r. o. dokument
436/RMČ/2011 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1 v k. ú. Kyje se spol. Ability Czech s. r. o. dokument
437/RMČ/2011 k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1815/3 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení dokument
438/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění výzvy k podání námětů na využití plochy areálu bývalých řadových garáží v ulici Za Rokytkou dokument
439/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dokument
440/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dokument
441/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dokument
442/RMČ/2011 k pronájmu jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most od 28. 8. 2011 dokument
443/RMČ/2011 k žádosti na rezignaci z pracovní pozice ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 dokument