Samospráva ÚMČ Praha 14

18

Číslo Jednání Soubor
415/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 754 ul. Maňákova o výměře 131,40 m 2 a v objektu č. p. 755 ul. Bobkova, Praha 9 o výměře 127,50 m 2 s podmínkou odkoupení pohledávky Otevřít dokument
412/RMČ/2007 k návrhu na prominutí části poplatků z prodlení ve výši 19.578 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 902, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
411/RMČ/2007 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 15.228 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
410/RMČ/2007 k návrhu na schválení příspěvku ve výši 20.000 Kč Haně Hanušové pro přípravu dětí na mistrovství světa v Německu v rámci Školního sportovního klubu při Základní škole Chvaletická 918 Otevřít dokument
413/RMČ/2007 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č. p.738, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
407/RMČ/2007 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007 Otevřít dokument
409/RMČ/2007 k návrhu na schválení příspěvku ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti sportovního klubu Shotokan Neratovice Otevřít dokument
406/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
414/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 993 ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2007 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
427/RMČ/2007 k návrhu na stanovení platu Mgr. Evě Hradské, ředitelce ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
420/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické a plynové přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích Otevřít dokument
408/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smluv o dílo s RNDr. Tomášem Kučerou na dodání demografických studií Otevřít dokument
418/RMČ/2007 k pronájmu části pozemku parc. č. 949 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
416/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem části nemovitosti č. p. 16 v Šimanovské ul. Otevřít dokument
421/RMČ/2007 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu rekonstrukce podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a tělocvičny v dolní budově ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
426/RMČ/2007 vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr novostavba skladové haly elektromateriálu, parc. č. 2670/11, k. ú. Kyje, Praha 14 Otevřít dokument
425/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu internetové připojení městské části Praha 14 v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2007 návrh k prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih Otevřít dokument
417/RMČ/2007 k pronájmu části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín BD Chvalská 718/719 Otevřít dokument
424/RMČ/2007 k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce výměna stávajících oken a dveří za plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E Otevřít dokument
422/RMČ/2007 k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
405/RMČ/2007 informace o uprázdnění mandátu člena zastupitelstva