Samospráva ÚMČ Praha 14

20

Číslo Jednání Soubor
476/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
476/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
477/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
477/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
478/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
478/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
479/RMČ/2011 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2011 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 492.603 Kč váznoucí na bytě v č. p. 693 nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234.785 Kč váznoucí na bytě v č. p. 747, ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 492.603 Kč váznoucí na bytě v č. p. 693 nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234.785 Kč váznoucí na bytě v č. p. 747, ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
483/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
484/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2011 k návrhu na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 13/SMP/06 ze dne 18. 5. 2006 Otevřít dokument
485/RMČ/2011 k návrhu na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 13/SMP/06 ze dne 18. 5. 2006 Otevřít dokument
486/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi budoucím pronajímatelem městskou částí Praha 14 a budoucím nájemcem YBC Czech, s. r. o. na pronájem nebytových prostor v č. p. 902, Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
486/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi budoucím pronajímatelem městskou částí Praha 14 a budoucím nájemcem YBC Czech, s. r. o. na pronájem nebytových prostor v č. p. 902, Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
487/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
487/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
488/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
488/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
489/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
489/RMČ/2011 k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Otevřít dokument
490/RMČ/2011 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ve výši 3.281 Kč za pozdní úhradu dluhu za užívání bytu v č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
490/RMČ/2011 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ve výši 3.281 Kč za pozdní úhradu dluhu za užívání bytu v č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2011 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011 Otevřít dokument
491/RMČ/2011 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011 Otevřít dokument
492/RMČ/2011 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
492/RMČ/2011 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
493/RMČ/2011 k návrhu na jmenování tajemníka finančního výboru Otevřít dokument
493/RMČ/2011 k návrhu na jmenování tajemníka finančního výboru Otevřít dokument
494/RMČ/2011 k návrhu na schválení odměny řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
494/RMČ/2011 k návrhu na schválení odměny řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
495/RMČ/2011 k návrhu nového ceníku pronájmů a služeb kulturního domu Kyje Otevřít dokument
495/RMČ/2011 k návrhu nového ceníku pronájmů a služeb kulturního domu Kyje Otevřít dokument
496/RMČ/2011 k poskytnutí finančního daru na realizaci volnočasových aktivit v Kyjích Farní charitě Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
496/RMČ/2011 k poskytnutí finančního daru na realizaci volnočasových aktivit v Kyjích Farní charitě Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
497/RMČ/2011 k žádosti TJ Sokol Jahodnice o finanční příspěvek na nákup trampolín Otevřít dokument
497/RMČ/2011 k žádosti TJ Sokol Jahodnice o finanční příspěvek na nákup trampolín Otevřít dokument
498/RMČ/2011 k žádosti Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiří - Hloubětín, Praha 9 o finanční příspěvek na prořezávku stromů Otevřít dokument
498/RMČ/2011 k žádosti Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiří - Hloubětín, Praha 9 o finanční příspěvek na prořezávku stromů Otevřít dokument
499/RMČ/2011 k realizaci projektu Farmářské trhy na Praze 14 spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP Otevřít dokument
499/RMČ/2011 k realizaci projektu Farmářské trhy na Praze 14 spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP Otevřít dokument
500/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
500/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
501/RMČ/2011 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 742/1, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
501/RMČ/2011 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 742/1, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
502/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc.č. 232/791, k.ú. Černý Most Otevřít dokument
502/RMČ/2011 k žádosti MHMP OESVM o stanovisko ke zřízení letní předzahrádky na pozemku parc.č. 232/791, k.ú. Černý Most Otevřít dokument
503/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc.č. 221/561 v k.ú. Černý Most Otevřít dokument
503/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc.č. 221/561 v k.ú. Černý Most Otevřít dokument
504/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 2670/1 v k.ú. Kyje Otevřít dokument
504/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 2670/1 v k.ú. Kyje Otevřít dokument
505/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, případně pronájmu pozemků v k.ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Otevřít dokument
505/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, případně pronájmu pozemků v k.ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Otevřít dokument
506/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, případně pronájmu pozemků v k. ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Otevřít dokument
506/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, případně pronájmu pozemků v k. ú. Černý Most, zastavěných trafostanicemi ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Otevřít dokument
507/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, příp. pronájmu pozemku parc.č. 793/129 v k.ú. Kyje Otevřít dokument
507/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, příp. pronájmu pozemku parc.č. 793/129 v k.ú. Kyje Otevřít dokument
508/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
508/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
509/RMČ/2011 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc.č. 1072/175, 1072/185, 2652 a 2655/3, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
509/RMČ/2011 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc.č. 1072/175, 1072/185, 2652 a 2655/3, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
510/RMČ/2011 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na část pozemku parc.č. 72, k. ú. Černý Most, za účelem pořádání farmářských trhů Otevřít dokument
510/RMČ/2011 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na část pozemku parc.č. 72, k. ú. Černý Most, za účelem pořádání farmářských trhů Otevřít dokument
511/RMČ/2011 vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby Panorama Kyje II Otevřít dokument
511/RMČ/2011 vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby Panorama Kyje II Otevřít dokument
512/RMČ/2011 k navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2012 Otevřít dokument
512/RMČ/2011 k navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2012 Otevřít dokument
513/RMČ/2011 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
513/RMČ/2011 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
514/RMČ/2011 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
514/RMČ/2011 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
515/RMČ/2011 k vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
515/RMČ/2011 k vyplacení mimořádné odměny PaedDr. Blance Borové, ředitelce MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
516/RMČ/2011 k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
516/RMČ/2011 k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi ZŠ Chvaletická 918 a Soukromou odbornou školou START, s. r. o. na pronájem učeben a souvisejících prostor v budově č. p. 918, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument