Samospráva ÚMČ Praha 14

21

Číslo Jednání Soubor
529/RMČ/2015 k žádosti o finanční příspěvek SK KAMIWAZA KARATE o.s. Otevřít dokument
530/RMČ/2015 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
531/RMČ/2015 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
532/RMČ/2015 k přijetí věcného daru - 5 kusů odrážedel zn. KOLO MIXTE pro Mateřskou školu, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
533/RMČ/2015 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. QCM s.r.o. Otevřít dokument
534/RMČ/2015 ke zrušení a zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby" Otevřít dokument
535/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
536/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
538/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
539/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
540/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
541/RMČ/2015 k souhlasu s trvalým pobytem cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
542/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 pro nově založenou společnost Plicní ambulance Praha 14, s. r. o. Otevřít dokument
543/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 pro nově zakládající společnost MUDr. Jitka Nováková s.r.o. Otevřít dokument
544/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
545/RMČ/2015 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti městské části na úseku sociálně - právní ochrany dětí Otevřít dokument
546/RMČ/2015 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
547/RMČ/2015 k návrhu na účast politika Zdravé MČ na podzimní škole NSZM 2015 ve Znojmě Otevřít dokument
548/RMČ/2015 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Výroba tiskovin (tisk propagačních materiálů a novin)" Otevřít dokument
549/RMČ/2015 k postupu ve věci plnění smluvních podmínek obchodní firmou Kaziko a. s., vyplývajících z uzavřené SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 Otevřít dokument
550/RMČ/2015 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 150/3, parc. č. 2818/4 a parc. č. 2818/5, k. ú. Kyje Otevřít dokument