Samospráva ÚMČ Praha 14

21

Číslo Jednání Soubor
523/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2665/201 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
526/RMČ/2007 k podnětu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy využití pozemku parc. č. 784/3, 784/4 a části parc. č. 355/2 kat. území Hloubětín z funkční plochy všeobecně smíšené - SV na parky, historické zahrady a hřbitovy - ZP Otevřít dokument
509/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
519/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1050, ul. Doležalova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
516/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk, č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
514/RMČ/2007 k návrhu výběrového řízení na akci Oprava oken, výměna za plastová - ul. Cíglerova 1087 - 1090, Praha 9 Otevřít dokument
515/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
521/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007/OESM - OMD/0087 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín BD Chvalská 718/719 Otevřít dokument
511/RMČ/2007 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
510/RMČ/2007 k návrhu na jmenování předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání Otevřít dokument
517/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
524/RMČ/2007 k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Doplnění herních prvků na stávající dětská hřiště na městské části Praha 14 Otevřít dokument
518/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
512/RMČ/2007 k návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
527/RMČ/2007 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu v oblasti Jahodnice pozemku parc. č. 877/1 kat. území Hostavice z funkční plochy VV na OV-C a část z SP na OV - C a na VV Otevřít dokument
529/RMČ/2007 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická ( budova Rochovská ) Vlastimilu Brynychovi od 15. 9. 2007 Otevřít dokument
525/RMČ/2007 k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Pěstební zásahy v zámeckém parku Hostavice Otevřít dokument
522/RMČ/2007 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
528/RMČ/2007 k přiznání osobního příplatku Mgr. Evě Hradské, ředitelce ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2007 Otevřít dokument
513/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky Zakoupení víceúčelového komunálního stroje ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument