Samospráva ÚMČ Praha 14

22

Číslo Jednání Soubor
584/RMČ/2019 k uzavření kupní smlouvy s firmou AUTOAVANT DRUŽSTVO, IČO: 48030261, se sídlem Ďáblická 553/2, Střížkov, 182 00 Praha 8 Otevřít dokument
585/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Plnírna speciálních plynů - rozšíření výrobního závodu, Linde Gas a.s. Otevřít dokument
586/RMČ/2019 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
587/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru pro účely výstavby altánku na zahradě MŠ Paculova 1115/12, Černý Most Otevřít dokument
588/RMČ/2019 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020 Otevřít dokument
589/RMČ/2019 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Komunitní akce v Praze 14, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020 Otevřít dokument
590/RMČ/2019 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality a nadace Sirius pro MČ na rok 2020 Otevřít dokument
591/RMČ/2019 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci investiční akce Projekty ICT Smart Cities na projekt Bezpečnost do škol v MČ Praha 14 Otevřít dokument
592/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská Otevřít dokument
593/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného Otevřít dokument
594/RMČ/2019 k zajištění projektových prací a následné realizace doplnění/vybudování veřejného osvětlení (VO) v místě připravované Cyklostezky Čihadla - úseku: Broumarská-Dobrovolného Otevřít dokument
595/RMČ/2019 k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 Otevřít dokument
596/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o převodu správy majetku s hl. m. Prahou o převodu vstupní cedule k fit parku na Černém Mostě (u Plechárny) do svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
597/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy parc. č. 221/474, k. ú. Černý Most, k umístění lavičky Ponorka Otevřít dokument
598/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s pachtem obchodního závodu Otevřít dokument
599/RMČ/2019 k uzavření 1. dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků hl. m. Prahy pro stavbu Hospodaření s dešťovou vodou a navazující realizace v areálu Vybíralka 25 ZŠ a MŠ Otevřít dokument
600/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
601/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
602/RMČ/2019 k návrhu na nesouhlas s prodloužením podnájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
603/RMČ/2019 k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy čj. 0030/2016/OHS_OddT/1070 ze dne 3. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 2019 s Integračním centrem o.p.s., IČO: 24228320 Otevřít dokument
604/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
605/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu před stanicí metra Rajská zahrada pro pořádání akce Odžít, přežít nebo proŽÍT? Otevřít dokument
606/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 947, parc. č. 921/48, katastrální území Hostavice Otevřít dokument
607/RMČ/2019 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 531/3, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10 a 531/12, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská Otevřít dokument
608/RMČ/2019 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 517/14, 520/10 a 520/15, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská Otevřít dokument